De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

“Gemiddeld is niet goed genoeg”

Onderzoek naar prestatiedruk binnen het Kandinsky College

Rechten: Alle rechten voorbehouden

“Gemiddeld is niet goed genoeg”

Onderzoek naar prestatiedruk binnen het Kandinsky College

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Kandinsky College signaleert een hoge druk om te presteren onder vwo 5 leerlingen. De gevolgen hiervan zijn problematisch. (Faal)angst, concentratieproblemen en burn-outs zijn enkele van deze gevolgen. De leerlingen ervaren te moeten voldoen aan hoge eisen.
Om deze leerlingen te ondersteunen is in samenwerking met het zorgteam een volgend onderzoek opgezet.

De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de factoren die invloed hebben op de ervaring van prestatiedruk van vwo 5 leerlingen van het Kandinsky College. Met als doel te komen tot een hoger welbevinden voor deze leerlingen. Deze factoren bestaan uit de huidige situatie, de bevorderende- en belemmerende factoren en de behoefte van de doelgroep.

Om tot dit doel te komen is de volgende hoofdvraag beantwoord:
Hoe kan het Kandinsky College de prestatiedruk die door vwo 5 leerlingen wordt ervaren minimaliseren, zodat het welbevinden toeneemt?

Om deze hoofdvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van een focusgroep en semigestructureerde interviews. Het betreft een kwalitatief praktijkgericht onderzoek.
Middels deze methode zijn de huidige situatie, belemmerende- en bevorderende factoren en de behoeften met betrekking tot prestatiedruk in kaart gebracht.

Uit de resultaten blijkt dat leerlingen een hoge druk voelen. Zij ervaren binnen hun omgeving dat deze weinig bewust is met betrekking tot dit fenomeen. Sociale steun en begrip is voor hen een belangrijke behoefte. Tevens hebben de leerlingen moeite met overzicht creëren. De vele sociale activiteiten en schooltaken zijn voor hen een grote berg die moeilijk te overzien is. Zij geven aan handvatten nodig te hebben om een overzichtelijke planning te maken.

Ten behoeve van de resultaten zijn in de aanbevelingen de volgende aanbevelingen geadviseerd: verschillende plannigsvaardigheden lessen, voorlichting van de omgeving van de leerlingen en vroeg signalering bij de leerlingen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerKandinsky College
Datum2018-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk