De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Matchen doe je samen

Een nadere analyse van de perceptie van betrokkenen op de rolverdeling binnen het matchingsproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Matchen doe je samen

Een nadere analyse van de perceptie van betrokkenen op de rolverdeling binnen het matchingsproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport beschrijft de resultaten en aanbevelingen van een verkennend praktijkgericht onderzoek omtrent het matchingsproces. Dit onderzoek is uitgevoerd bij Pactum Jeugd- en Opvoedhulp. Voor een stabiele pleegzorgplaatsing is het belangrijk voldoende tijd en energie te steken in het matchings-proces om zo breakdown, afbraak in de pleegzorg-trajecten, te voorkomen. Dit onderzoek richt zich op de huidige procedure van matching en hoe dit matchingsproces verder geoptimaliseerd kan worden. Dit wordt onderzocht aan de hand van nieuwe ontwikkelingen, gevonden in de literatuur, rondom het optimaliseren van het matchingsproces. De onderzoeksvraag luidt als volgt:
Hoe denken verschillende betrokkenen bij een pleegzorgplaatsing over de rol van ouders, pleegouders en pleegkinderen tijdens het matchingsproces van Pactum Jeugd en Opvoedhulp bij de afdeling Pleegzorg?
Via enquêtes wordt het perspectief van ouders (n=5) en pleegouders (n=96) uitgevraagd. Het perspectief van medewerkers (n=5) wordt via interviews verduidelijkt.
De voornaamste conclusies zijn; zowel ouders, pleegouders als pleegkinderen kunnen nog meer betrokken worden bij het matchingsproces. Een netwerkberaad lijkt ouders en pleegouders zinvol als een middel om ouders meer inspraak te geven binnen het matchingsproces. Pleegouders willen vanuit Pactum een transparanter beeld krijgen van mogelijke problematiek van het pleegkind en zijn/haar ouders. Ook lijkt het pleegouders, terwijl ze wachten op een plaatsing, fijn om kindprofielen te kunnen bekijken, via matchingsavonden of nieuwsbrieven. Medewerkers zien hier risico’s in, maar staan wel open voor het ontwikkelen van een vergelijkbaar initiatief. De meerderheid van ouders en pleegouders vindt het belangrijk dat kinderen hun mening kunnen geven over wat zij belangrijk vinden in de zoektocht naar pleegouders, volgens medewerkers is er binnen Pactum nog ruimte voor verbetering op dit vlak. Ondanks de succesvolle Facebookoproepen om kindgericht pleegouders te zoeken, staan ouders en pleegouders hier niet positief tegenover. Medewerkers zijn positief, tijdsdruk wordt echter wel als risico gezien.
Aansluitend op deze conclusies zijn er aanbevelingen opgesteld voor de praktijk. Er wordt aanbevolen om verder te onderzoeken hoe men ouders en pleegkinderen meer kan betrekken of betrokken kan laten voelen bij het matchingsproces. De behoefte van pleegouders, om inzicht in kindprofielen, is hierbij belangrijk. Naast het matchen vanuit een variabele- of profielgeoriënteerde benadering zou er ook gekeken moeten worden naar het interactiemodel. Tot slot wordt aanbevolen om de negatieve kijk van ouders en pleegouders over kindgericht werven via Facebook verder te onderzoeken. Het is van belang dat de procedure rondom screening en selectie wordt aangescherpt.
Hopelijk draagt dit onderzoeksrapport bij aan optimaliseren van het matchingsproces en daarmee het stabiliseren van de pleegzorgplaatsing. Ten behoeve van de kinderen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerPactum
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk