De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelen gevoelens een rol in de therapietrouw aan medicatie bij patiënten met hypertensie die onderbehandeling zijn van de praktijkondersteuner?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spelen gevoelens een rol in de therapietrouw aan medicatie bij patiënten met hypertensie die onderbehandeling zijn van de praktijkondersteuner?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
Patiënten met chronische ziektes, waaronder patiënten met hypertensie, zijn onvoldoende
therapietrouw aan medicatie. Vaak wordt de medicatie voorgeschreven door de huisarts,
waardoor deze patiëntencategorie frequent gesprekken zal hebben over therapietrouw met
huisarts dan wel praktijkondersteuner. Patiënten met hypertensie kunnen verschillende
gevoelens hebben over het innemen van hun medicatie wat een effect kan hebben op de
therapietrouw van medicatie.
Doelstelling
Het doel van dit studentenonderzoek is inzicht krijgen in de gevoelens van patiënten die het
gebruik van medicatie kunnen beïnvloeden en daarmee de therapietrouw kunnen
ondermijnen.
Methode
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een beschrijvend kwalitatief onderzoeksdesign.
Er zijn door middel van een gerichte steekproef semigestructureerde interviews afgenomen
bij tien respondenten. De populatie bestond uit zowel mannen als vrouwen (50:50) in leeftijd
van 30 tot 70 jaar. Deze interviews zijn geanalyseerd door gebruik te maken van hoofd- en
subthema's en labels.
Resultaten
Geen enkele respondent gaf aan bewust medicatie niet in te nemen, te weigeren of ooit
gestopt te zijn met de medicatie. De meeste respondenten hadden vaak een regelmatig
dagelijks leven, waarbij het innamepatroon van de medicatie een half uur tot een uur kon
afwijken. De meeste respondenten gaven aan geen specifiek gevoel, gevoel van weerstand
of gevoel van acceptatie te hebben bij hun medicatiegebruik. Alle respondenten gaven aan
de controle van de praktijkondersteuner als prettig te ervaren en waren goed geïnformeerd
door de praktijkondersteuner.
Conclusie
De gevoelens van de respondenten met hypertensie die onder behandeling zijn van een
praktijkondersteuner somatiek zijn: gevoelens van weerstand, acceptatie en neutrale
gevoelens. Deze gevoelens spelen bij de respondenten geen rol in de therapietrouw.
Daarentegen is uit de resultaten gebleken dat de kennis van de risico's en de gevolgen van
hypertensie een rol speelden in de therapietrouw van de respondenten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerKenniscentrum Publieke Zaak, HAN
Datum2017-06-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk