De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De weg naar HACCP-certificering.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De weg naar HACCP-certificering.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van het Medisch Centrum Haaglanden is onderzocht op welk wijze de afdeling Restauratieve Voorzieningen gereed kan worden gemaakt voor HACCP-certificering. De opdracht is ontstaan naar aanleiding van de wens bij het Facilitair Bedrijf om de diverse bedrijfsonderdelen te certificeren. Het Facilitair Bedrijf wil laten zien dat zij voedselveiligheid in een hoog vaandel heeft staan en dat zij blijvend aandacht schenkt aan het borgen en verbeteren van de voedselveiligheid. De volgende probleemstelling is geformuleerd om de afdeling Restauratieve Voorzieningen, die binnen het bedrijfsonderdeel Catering & Gastenservices valt, gereed te maken voor certificering.
Op welke wijze kunnen de processen van de afdeling Restauratieve Voorzieningen binnen het Medisch Centrum Haaglanden optimaal worden ingericht en geïmplementeerd, zodat aan de eisen van een HACCP-certificering wordt voldaan?
Het onderzoek is opgezet volgens de subprobleemstellingen die in de onderzoeksopzet worden geïntroduceerd. Door middel van theoretisch en empirisch onderzoek is geprobeerd op deze subprobleemstellingen een antwoord te geven. Er is alleen kwalitatief onderzoek verricht. In de vorm van het voeren van gesprekken, het doen van observaties en documentreview is de huidige situatie vastgelegd en door middel van literatuuronderzoek is de optimale situatie beschreven. Ook is er vergelijkend onderzoek gedaan bij de productiekeuken om lering te trekken uit de ervaringen die tijdens dat traject zijn opgedaan. Eveneens is onderzocht op welke wijze draagvlak kan worden gecreëerd bij de medewerkers voor de invoering van het voedselveiligheidssysteem. Vervolgens is het implementatietraject beschreven en onderbouwd door de theorie. In de 'eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem' zijn de richtlijnen weergegeven die voor certificering van een operationeel HACCP voedselveiligheidssysteem van belang zijn.
De consequenties van de invoering van het HACCP-systeem zijn voornamelijk op het gebied van veranderingen in de werkwijzen voor de medewerkers. Leidinggevenden zullen meer en meer een motiverende en controlerende rol moeten aannemen en een pro-actieve houding.
Op financieel gebied zijn er eenmalige investeringskosten en jaarlijks terugkerende kosten, zoals het onderhouden van het systeem en het behouden van het certificaat.
Het onderzoek en de gedeeltelijke implementatie hebben tot een aantal aanbevelingen geleid die in de volgende punten kunnen worden samengevat.
• De continue motivatie en stimulatie van het personeel ligt aan de basis van alle aanbevelingen;
• De evaluatie van de implementatie is van belang. Hierna wordt een stabilisatiefase ingevoerd, zodat medewerkers aan de verandering kunnen wennen en de verandering wordt geïntegreerd in de werkprocessen;
• Samenstelling van het HACCP-team van Restauratieve Voorzieningen en het creëren van een overleg met de productiekeuken waarin het thema 'HACCP' centraal staat;
• Het instellen van een validatieteam dat, in geval van wijzigingen in de organisatie die enigszins te maken hebben met voedselveiligheid, de evaluatie actualiseert;
• Een verificatieprocedure opstellen waarbij de Kritische Controlepunten van het HACCP-systeem op juistheid worden getoetst;
• Het is aan te bevelen om een Auditprogramma op te stellen met daarbij een jaarlijkse directiebeoordeling;
• De wijze van het beheer van documenten moet worden vastgelegd;
• Voor het beheer van de registraties zal een procedure moeten worden opgesteld;
• Onderhoud van het HACCP-systeem, waarbij de gewenste rol van het externe bedrijf QSN moet worden bepaald. Het is aanbevelingswaardig om niet alle kennis van buiten te halen en grotendeels intern het beheer van het HACCP-systeem veilig te kunnen stellen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnerMedisch Centrum Haaglanden, Den Haag
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk