De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dagprogramma voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking

Verandering in clientengroep op Het Eiland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dagprogramma voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking

Verandering in clientengroep op Het Eiland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door het huidige kabinet heeft gevolgen voor de cliëntengroep die Het Eiland bezoekt. Door de invoering van deze wet, moeten kosten worden bespaard. Cliënten met een cognitief niveau van 1,5 t/m 4 jaar die in de buurt van Het Eiland wonen, zouden hier ook dagbesteding aangeboden moeten krijgen omdat hiermee vervoerskosten worden bespaard. Dit heeft tot gevolg dat er een andere doelgroep op Het Eiland komt. Het geboden dagprogramma dat de medewerkers van Het Eiland aanbieden, zou hierop aangepast moeten worden. Hierbij is het van belang dat de opgestelde visie van Ipse de Bruggen en van Het Eiland worden nagestreefd. De onderzoeksvraag die hieruit voort komt is: Op welke manier kunnen de medewerkers van Het Eiland hun geboden dagprogramma inhoudelijk aanpassen zodat deze aansluit bij mensen met een verstandelijke beperking met een kalenderleeftijd van 18 t/m 93 jaar, een cognitief niveau van 1,5 t/m 4 jaar en een sociaal-emotioneel niveau t/m 2 jaar?

De resultaten van mijn onderzoek gaven een aantal verschillen weer tussen een dagprogramma voor de verschillende doelgroepen.

De belangrijkste conclusies met daarin verwerkt de aanbevelingen zijn:
• De nieuwe doelgroep cliënten kunnen en willen meer doen dan de cliënten die nu op Het Eiland komen. Om het eigen initiatief van een cliënt te vergroten kan er gekozen worden om hem/haar zoveel mogelijk zelf te laten doen.
• Het bieden van enige regelmaat is belangrijk voor de nieuwe cliëntengroep. Dit kan geboden worden door activiteiten en pauzes op dezelfde tijden aan te bieden.
• Naast het bieden van enige regelmaat, is het ook belangrijk dat de structuur af en toe doorbroken wordt, zodat er geen verstarring optreedt bij de nieuwe doelgroep cliënten. Als er toch verstarring optreedt bij een cliënt kunnen er kleine veranderingen worden aangebracht in het aanbod door bijvoorbeeld de volgorde van de dagstructuur te veranderen.
• Activiteiten kunnen zoveel mogelijk individueel aangeboden worden. Op deze manier kan er worden ingespeeld op de verschillen tussen de cliënten uit de nieuwe doelgroep; Ook al hebben zij wel hetzelfde cognitieve niveau, het is toch mogelijk dat de ene cliënt meer aankan dan de andere.
• Bij de indeling van de cliënten op de groepen zou er geen onderscheid gemaakt moeten worden tussen het ontwikkelingsniveau van de cliënten die nu op Het Eiland komen en de nieuwe cliëntengroep. Een reden hiervoor is dat er altijd individuele verschillen zullen blijven tussen de verschillende doelgroepen waarbij bij beide een individuele benadering gewenst is.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnersDagactiviteitencentrum Het Eiland (Ipse de Bruggen)
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk