De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Diabeteszorg : kwaliteitsverbetering van de multidisciplinaire samenwerking omtrent de diabetespatiënt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Diabeteszorg : kwaliteitsverbetering van de multidisciplinaire samenwerking omtrent de diabetespatiënt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stoornissen in de glucoseregulering komen frequent voor tijdens een ziekenhuisopname.
Diabetespatiënten worden vaker opgenomen in het ziekenhuis dan personen zonder diabetes en ze blijven doorgaans langer. Als diabetespatiënt zou je erop mogen vertrouwen dat je tijdens een ziekenhuisopname in goede handen bent. Toch blijkt de zorg voor deze patiënten op verpleegafdelingen voor verbeteringen vatbaar.
Tijdens het project wordt actief gereageerd op de ontwikkelingen in vraag en aanbod van zorg. Het project richt zich op de multidisciplinaire zorg rondom diabetes.
De probleemstelling van het project:
Het primaire zorgproces rondom de diabetespatiënt is niet doelmatig en doeltreffend.
De afspraken over afstemming van te leveren diabeteszorg en multidisciplinaire samenwerking, wie, wat doet en wanneer vanuit welke expertise is onvoldoende beschreven en wordt onvoldoende nageleefd.
Tevens wordt er te weinig rekening gehouden met de wensen en behoeften van de patiënt.
De doelstelling.
Er zijn een aantal doelen die met het project behaald moeten worden.
Het hoofddoel: De kwaliteit van zorg omtrent de diabetespatiënt wordt verhoogd. Dit houdt in dat er verantwoorde diabeteszorg wordt gegeven, die tegemoet komt aan de reële wensen en behoeften van de patiënt en die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend.
Om dit te behalen moet het volgende subdoel behaald zijn:
· De samenwerking tussen verschillende disciplines wordt verbeterd. Dit kan bereikt worden doordat de afspraken onderling beter worden gecoördineerd.
Het onderzoek is doorlopen via de stappen van intercollegiale toetsing. De struikelblokken zijn geanalyseerd volgens het visgraatdiagram, met betrekking tot de communicatie en multidisciplinaire samenwerking. Naar aanleiding van de struikelblokken heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden. De gewenste situatie is in kaart gebracht en aan de hand hiervan zijn er enquêtes opgesteld. Elke discipline en patiënten hebben een enquête ingevuld.
De voornaamste conclusies die hieruit voortvloeien zijn:
· De verschillende disciplines missen een multidisciplinair overleg rondom de complexe diabetespatiënt.
· Het merendeel van de ondervraagden willen graag dat de diabeteslijst wordt verbeterd.
· De verschillende disciplines zijn niet op de hoogte van de samenwerkingsafspraken.
· Opvallend is dat nagenoeg niemand op de hoogte is van de diabetespas.
Het project wordt afgesloten met aanbevelingen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Opleiding tot Verpleegkundige
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnersHagaZiekenhuis, locatie Leyenburg, Den Haag
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk