De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Multifunctionaliteit faciliteren, doet ROC kansen keren" : de consequenties van een Multifunctioneel Schoolgebouw op de facilitaire organisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Multifunctionaliteit faciliteren, doet ROC kansen keren" : de consequenties van een Multifunctioneel Schoolgebouw op de facilitaire organisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het onderwijs zijn verschillende trends waar te nemen: de doorlopende leerlijn, het CGO, E-learning, arbeidsparticipatie en loopbaanontwikkeling. Onderwijsinstellingen spelen in op deze trends met o.a. nieuwe huisvestingsvormen zoals het Multifunctioneel Schoolgebouw (hierna MFSG). Facilitaire organisaties (hierna FO's) binnen onderwijsinstellingen krijgen in een MFSG te maken met nieuwe situaties. Humanagement wil hierop inspelen door hiernaar onderzoek te laten doen.
De probleemstelling van het onderzoek luidt: "Wat zijn de consequenties van een multifunctioneel schoolgebouw op de facilitaire organisatie en het facilitair aanbod van een ROC onderwijsinstelling, en hoe kan Humanagement de facilitaire organisatie hierin adviseren?

Om te komen tot een antwoord hebben er interviews plaatsgevonden met Facilitair- en Huisvestings-managers van ROC's. De uitkomsten van interviews zijn vergeleken met theorieën van Mintzberg, Mastenbroek, Lawrence & Lorsch, van Dam en Marcus, Hershey en Blanchard en van Krimpen.

Uit het onderzoek is gebleken dat wanneer een ROC zich huisvest in een MFSG, niet alleen de organisatie van het ROC zelf dient te veranderen, maar dat ook de FO mee verandert.
De belangrijkste reden hiervoor is dat de FO te maken krijgt met meerdere gebruikers/doelgroepen in één schoolgebouw, die allen andere wensen en eisen hebben aan de facilitaire dienstverlening.
Uit het onderzoek blijkt dat de FO's voornamelijk behoefte hebben aan kennis over de 'zachte' randvoorwaarden van een MFSG. FO's geven aan dat de 'eilandjescultuur' van een ROC vaak de grootste belemmerende factor is, om het MFSG optimaal te kunnen benutten. Met deze cultuur wordt bedoeld dat opleidingen nauwelijks bereid zijn om te veranderen en vasthouden aan oude situaties, opgebouwde rechten en gewoontes. Door deze cultuur is samenwerking tussen de opleidingen onderling en de FO moeizaam. De FO kan op de volgende manieren de eilandjes overbruggen.

• Overleg initiëren en kennis met elkaar delen om onderlinge verbanden te versterken.
• Door het serviceconcept via 'Klantgestuurd FM' aan te passen kan aan de wensen van de verschillende gebruikers voldaan worden.
• Door een eenduidige uitstraling en werkwijze (gastheerschap) te hanteren kan de FO zich meer profileren ten opzichte van de opleidingen.
• Door het opzetten van een servicedesk kan de FO de gebruikers van het MFSG bereiken en van hieruit service verlenen.
• Door een gedifferentieerde kwaliteit van de dienstverlening en deze vast te leggen in een SLA, kunnen verschillen tussen de gewenste kwaliteit opgevangen worden.
• Door diensten uit handen te nemen is efficiënt gebruik van het MFSG mogelijk.

Het advies aan Humanagement hoe zij in kunnen spelen op het MFSG, is het hanteren van het ontwikkelde model. In het model wordt weergegeven welke stappen er genomen moeten worden door de FO en het ROC, om de eilanden te overbruggen. Het model is nog een concept en zal voor ingebruikname nog verder ontwikkeld moeten worden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnerHumanagement
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk