De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Minder energie voor energieprestaties : onderzoek naar het creeren van draagvlak en borging voor het Energieprestatielabel binnen de gemeente Den Haag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Minder energie voor energieprestaties : onderzoek naar het creeren van draagvlak en borging voor het Energieprestatielabel binnen de gemeente Den Haag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanaf 1 mei 2009 is het facilitaire bedrijf van de gemeente Den Haag gereorganiseerd naar het shared service principe en draagt zij sindsdien de naam Intern Dienstencentrum (IDC). De gemeente Den Haag is doende met het doorvoeren van duurzaamheid in de organisatie. In een Raadsbesluit is onder andere opgenomen dat alle nieuw aan te huren gebouwen minimaal aan het EPA-U C label moeten voldoen. Dit Raadsbesluit wordt echter niet gedragen in de organisatie. Als gevolg van dit probleem is de volgende probleemstelling geformuleerd:
"Hoe kan het IDC van de gemeente Den Haag het in het Raadsbesluit "duurzaam inkopen" aangeduide EPA-U label C niveau zodanig in het huisvestingsproces borgen dat collega's en klanten bij het huren/kopen van nieuwe locaties bewust zijn van dit criterium?"
Aan de hand van deze probleemstelling zijn er subprobleemstellingen geformuleerd. Voor het beantwoorden van deze subprobleemstellingen is gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethoden: deskresearch en empirisch onderzoeken, het houden van (diepte) interviews. Dankzij deze onderzoeksmethodes zijn de huidige en gewenste situatie naar voren gekomen. Naar aanleiding van de Ishikawa analyse van de onderzoeksresultaten zijn er conclusies getrokken. De belangrijkste conclusies zijn dat beslissingen die worden genomen door POI niet worden uitgedragen naar de afdelingen. Afdelingen geven aan geen zicht meer te hebben op het verloop van het huisvestingsproces. Huisvestingsaanvraag verloopt niet gestructureerd. De afdelingen binnen het huisvestingstraject zijn door de laatste reorganisatie van elkaar vervreemd. Dit komt doordat afdelingen die gezamenlijk de huisvesting verzorgen niet onder het zelfde cluster zijn geplaatst. Afdelingen zijn het er over eens dat de huisvestingsaanvragen via het serviceplein moeten lopen. Onderling moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden m.b.t. het huisvestingstraject. Afdelingen die betrokken zijn bij het huisvestingstraject moeten nauwer met elkaar samenwerken. Het Raadsbesluit moet, om effect te hebben, gemeentebreed worden uitgedragen, dit betekent dus dat het door het GMT zou moeten worden opgelegd.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnersGemeente Den Haag, IDC
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk