De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leeshulpmiddel voor kinderen met een Cerebrale Parese

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leeshulpmiddel voor kinderen met een Cerebrale Parese

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit verslag beschrijft de problematiek om te lezen voor een kind met een bewegingsstoornis als gevolg van een Cerebrale Parese(CP). Ergotherapeut Denise Maas merkte op dat een kind met CP van mytylschool ‘’De ruimte” te Bergen hierdoor een leesachterstand opliep in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Het kind heeft een regelaanwijzer nodig om te weten bij welke regel hij is gebleven. Echter gaan de lectuur en de regelaanwijzer onwillekeurige kanten op door zijn bewegingsstoornis. Aan de hand van een marktonderzoek zijn er geen producten welke voldoen aan de eisen en wensen van de ergotherapeut. Zij formuleerde hierdoor de volgende opdracht: “Ontwerp en vervaardig een hulpmiddel voor kinderen met een spastische cerebrale parese waardoor zij hardcopy lectuur kunnen lezen met behulp van een regelaanwijzer zonder dat deze onwillekeurig kan verschuiven”. Aan de hand van de opdracht zijn er verschillende literatuurstudies uitgevoerd. Hierin is beschreven hoe kinderen met CP worden geclassificeerd op de grove motoriek, de arm- en handfunctie en hoe nekklachten verminderd kunnen worden tijdens het lezen. Op het gebied van de arm- en handfunctie werd nog geen betrouwbaar classificatiesysteem gevonden. Voor de grove motorische handelingen bestaat wel een betrouwbaar classificatiesysteem. In dit project wordt daarom aangenomen dat de arm- en handfunctie van dit kind representatief zijn voor andere kinderen met CP binnen dezelfde classificatie voor de grove motoriek. Om de arm- en handfunctie te beoordelen is er een video analyse afgenomen aan de hand van de Melbourne Assessment. Vanuit de literatuurstudie en bewegingsanalyse is er een pakket van eisen en wensen opgesteld en aan de hand van deze eisen zijn er deeloplossingen ontworpen welke zijn geclusterd in een Morfologische kaart. Hieruit zijn vier concepten ontstaan en getoetst met behulp van de kardinale methode. Vanuit de kardinale methode is een eindconcept ontworpen en een prototype vervaardigd. Dit prototype is getest volgens een testprotocol bij de Mytylschool te Bergen. De bevindingen tijdens de testprocedure zijn aangepast aan het prototype tot een eindontwerp. Het eindontwerp is echter wel te groot om te tillen voor de doelgroep. Er zal hulp nodig zijn van een extern persoon om het hulpmiddel te vervoeren. Aan de hand van het testprotocol kan er geconcludeerd worden dat het kind twee keer zo snel leest met dit hulpmiddel in vergelijking met andere hulpmiddelen. In totaal werd er één keer een verkeerde regel gelezen in tegenstelling tot gemiddeld 12 keer bij andere hulpmiddelen. Er wordt verwacht dat het lezen nog beter zal gaan wanneer er met een professional wordt geoefend met het hulpmiddel.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk