De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het belang van laagdrempelige psychogeriatrische dagbehandeling plus mantelzorg ondersteuning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het belang van laagdrempelige psychogeriatrische dagbehandeling plus mantelzorg ondersteuning

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het VU medisch centrum (VUmc). Bij dit onderzoek worden twee vormen van dagbehandeling voor mensen met dementie met elkaar vergeleken in de regio’s Delft en Rotterdam. Het gaat hierbij om reguliere dagbehandelingen en laagdrempelige psychogeriatrische dagbehandelingen met mantelzorgondersteuning (LPD plus MO). Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de behoeften en de kwaliteit van leven van de mensen met dementie, maar ook naar de kwaliteit van leven en de belasting van de mantelzorger. De onderzoeksvraag luidt dan ook:

Wat zijn de verschillen tussen bezoekers en hun mantelzorgers van LPD plus MO’s in vergelijking met bezoekers en hun mantelzorgers van reguliere dagbehandelingen in de regio’s Delft en Rotterdam wat betreft behoeften en kwaliteit van leven van mensen met dementie en de belasting en kwaliteit van leven van mantelzorgers zodat vastgesteld kan worden of er een meerwaarde is van LPD plus MO’s voor bezoekers en hun mantelzorgers?

Deelnemers aan het onderzoek worden geïnterviewd bij aanmelding van de dagbehandeling, na 3 maanden en na 6 maanden. Op deze manier kan gekeken worden of er veranderingen zijn wat betreft de behoeften en kwaliteit van leven van de personen met dementie en de kwaliteit van leven en de belasting van de mantelzorger. Door het VUmc zijn gestandaardiseerde vragenlijsten opgesteld om de kwaliteit van leven, zorg- en ondersteuningsbehoefte, en de zelfredzaamheid van mensen met dementie te meten, evenals de kwaliteit van leven en ervaren belasting van hun mantelzorgers.

Ervan uitgaande dat niet iedereen kennis heeft over dit onderwerp wordt in de eerste hoofdstukken aandacht besteed aan dementie in het algemeen, mantelzorg en de belasting van de mantelzorger en de voorzieningen voor mensen met dementie.
De resultaten zijn gebaseerd op 11 bezoekers en hun mantelzorger van de reguliere dagbehandeling en 4 bezoekers en hun mantelzorger van LPD plus MO.
Uit de resultaten blijkt dat LPD plus MO’s een beter beloop hebben dan reguliere dagbehandelingen wat kwaliteit van leven van de persoon met dementie betreft.
Bij de mantelzorgers van LPD plus MO is sprake van een afname van de emotionele belasting, terwijl bij reguliere dagbehandelingen juist sprake is van een stijging. Ook de mate van de totale belasting laat bij LPD plus MO’s een dalende lijn zien, terwijl bij reguliere dagbehandelingen sprake is van een stijging. Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat LPD plus MO ‘s wel degelijk een meerwaarde hebben in vergelijking met reguliere dagbehandelingen.
Wel zijn deze resultaten discutabel, omdat de onderzoeksgroep te klein is om betrouwbare conclusies te kunnen trekken. Om die reden is het aan te bevelen dit onderzoek nogmaals uit te voeren met een grotere groep deelnemers.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
AfdelingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
PartnersVU medisch centrum
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk