De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Groei? Wij groeien mee! : de ontwikkeling van een conciërgerie naar een onderwijsondersteunende organisatie

Winnaar FM-Den Haag: scriptieprijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Groei? Wij groeien mee! : de ontwikkeling van een conciërgerie naar een onderwijsondersteunende organisatie

Winnaar FM-Den Haag: scriptieprijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze afstudeeropdracht van de opleiding HBO Facility Management is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de afdeling Facilitair Beheer & Organisatie zo optimaal mogelijk ondersteuning kan bieden aan het onderwijsproces binnen de Regionale Scholengemeenschap 't Rijks. Dit onderzoek moet resulteren in een facilitair beleidsplan aan de hand waarvan de afdeling zich ook continu kan blijven verbeteren op basis van het INK-model. Eerst is er gekeken in welk ontwikkelingsstadium de afdeling zich bevindt, waaruit het kostencentrum naar voren kwam. Vervolgens is de huidige situatie van de afdeling in kaart gebracht, waar knelpunten op verschillende gebieden uit naar voren zijn gekomen. Naast deze interne situatie is ook de externe situatie in kaart gebracht, waarbij is gekeken naar de eisen en wensen, ontwikkelingen en trends en de mogelijkheden vanuit de concurrentie. Vanuit deze situatieschets is aan de hand van een SWOT analyse en een confrontatiematrix een situatieanalyse uitgevoerd. Vervolgens is de gewenste situatie beschreven en hieruit komt naar voren dat de afdeling zich meer wil ontwikkelen naar een servicecentrum. Aan de hand van deze ambitie en de situatieanalyse zijn er zeven beleidsprioriteiten opgesteld, welke het uitgangspunt vormen voor de beleidsvoering voor de komende vier jaar. Verder zijn de beleidsprioriteiten geplaatst in een implementatieplan met een tijdpad van vier schooljaren. Op basis van de beleidsprioriteiten, dit implementatieplan en de kosten-batenanalyses van de beleidsprioriteiten zijn de verschillende consequenties in kaart gebracht. Vanuit deze beleidsprioriteiten is er een mogelijkheid geboden tot continue verbetering aan de hand van het INK-model en de beleidsprioriteiten leiden onder andere ook tot een meer georganiseerde afdeling. Dit alles is omvat in een facilitair beleidsplan voor de afdeling Facilitair Beheer & Organisatie, het eindproduct van dit adviesrapport.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnersRegionale Scholengemeenschap 't Rijks
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk