De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De psychosociale gevolgen van vitiligo

een onderzoek naar de frequentie en de ernst van psychosociale problematiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De psychosociale gevolgen van vitiligo

een onderzoek naar de frequentie en de ernst van psychosociale problematiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Psychologische factoren bij een huidziekte kunnen enerzijds een belangrijke rol spelen in het verloop van de aandoening en anderzijds kan een huidziekte aanleiding zijn tot stress of de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Binnen de Stichting Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen (SNIP) hebben veel patiënten, met name vitiligo patiënten, serieuze problemen op psychologisch gebied en vraagt men zich af of er aanleiding is voor psychologische screening alvorens met een medische therapie te starten. De vraagstelling die binnen dit onderzoek centraal staat luidt als volgt: “Hoe frequent en hoe ernstig zijn de psychosociale problemen bij mensen met vitiligo die vanuit het dermatologisch spreekuur verwezen worden naar het psychodermatologisch spreekuur binnen het landelijk centrum voor pigmentziekten, gesitueerd in het Academisch Medisch Centrum?”.
Methode: Het onderzoek is een combinatie van een kwalitatief onderzoek en een kwantitatief onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek omvat een literatuuronderzoek naar wetenschappelijke artikelen over de psychosociale gevolgen van vitiligo. Het kwantitatieve onderzoek bevat een kwantitatief bureauonderzoek van patiëntendossiers (secundaire analyse) waarbij onderzoek gedaan is naar de frequentie en de ernst van de psychosociale problemen bij patiënten met vitiligo binnen de SNIP.
Resultaten: Patiënten met vitiligo kunnen negatieve emoties ervaren die kunnen leiden tot psychische aandoeningen. Psychologische factoren bij vitiligo kunnen de depigmentatie beïnvloeden en de aandoening induceren of verergeren. Daarnaast deelt vitiligo een antistof met een schildklieraandoening dat positief geassocieerd wordt met depressie. In de secundaire analyse naar de frequentie en de ernst bij vitiligo patiënten binnen de SNIP zijn er 10 verschillende psychische aandoeningen geconstateerd met een variatie van ‘zorgen over verloop van de aandoening’ tot ‘suïcide risico’.
Conclusie: Vitiligo kan een behoorlijke impact hebben op de Kwaliteit van Leven bij patiënten. De frequentie van de psychosociale problemen bij mensen met vitiligo binnen de SNIP ligt hoog. Aangezien ‘ernst’ een relatief begrip is en dit voor zowel de arts als de patiënt enorm kan verschillen is het in de behandeling van vitiligo belangrijk om elk psychisch probleem als zodanig ernstig te beschouwen om de kwaliteit van leven en de progressie van de huidaandoening te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGZH Huidtherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheid
PartnersStichting Nederlands Instituut voor Pigmentstoornissen, Amsterdam
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk