De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Zorg partnerschap': ouderparticipatie binnen de veiligheid en affectiegroep bij de naschoolse dagbehandeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Zorg partnerschap': ouderparticipatie binnen de veiligheid en affectiegroep bij de naschoolse dagbehandeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksverslag staat het proces beschreven dat ik stapsgewijs heb gemaakt om uiteindelijk de hoofdvraag 'Hoe kan de participatie van ouders bij de dagbehandeling van de veiligheid- en affectiegroep van de Medeklinker vergroot worden?' te beantwoorden. Voor het beantwoorden van de hoofdvraag heb ik de volgende deelvragen geformuleerd:

1. Wat zijn factoren die ouderparticipatie belemmeren?
2. Welke stimulansen kunnen ingezet worden om te ouderparticipatie te vergroten?
3. Hoe is de situatie met betrekking tot de betrokkenheid van ouders bij de behandeling van de cliënten momenteel op de veiligheid- en affectiegroep en waarom is dit zo?
4. Wat zouden ouders, de pedagogisch medewerkers en maatschappelijk werker wenselijk vinden met betrekking tot ouderbetrokkenheid binnen de naschoolse dagbehandeling bij de veiligheid- en affectiegroep?
5. Hoe zijn deze stimulansen specifiek toepasbaar op de veiligheid en affectie groep van de naschoolse dagbehandeling op de Medeklinker?

Het doel van mijn onderzoek is inzichtelijk krijgen op welke manier de ouderparticipatie op de Medeklinker vergroot kan worden. Daarvan uit zal ik een adviesrapport schrijven hoe de ouderparticipatie vergroot kan worden. Het onderzoek is gericht op de veiligheid- en affectiegroep van de naschoolse dagbehandeling op de Medeklinker.

In hoofdstuk 1 staat beschreven wat vanuit de literatuur belemmerende factoren zijn voor ouderparticipatie. Verder heb ik gekeken naar wat stimulansen en voorwaarden zijn voor het vergroten van de ouderparticipatie. Deze worden later in het onderzoek gebruikt.
Door middel van het afnemen van interviews met de verschillende disciplines die werkzaam zijn op de veiligheid en affectiegroep, en met ouders heb ik in hoofdstuk 2 een beeld geschetst van de huidige situatie wat betreft de ouderparticipatie. In hoofdstuk 3 komt tevens door middel van de interviews naar voren hoe de medewerkers en ouders denken over de wenselijke situatie rondom ouderparticipatie.
In hoofdstuk 4 heb ik de informatie vanuit de theorie en de informatie die ik vanuit de interviews heb gekregen met elkaar vergeleken. Beschreven staat welke stimulansen in de praktijk wel haalbaar zijn op de Medeklinker en welke niet toepasbaar zijn. Daarvan uit heb ik mijn hoofdvraag 'Hoe kan de participatie van ouders bij de dagbehandeling van de veiligheid- en affectiegroep van de Medeklinker vergroot worden?' beantwoordt: Op dit moment ontbreekt de ouderbetrokkenheid nog teveel op de medeklinker om door te gaan naar ouderparticipatie. Zowel de medewerkers als ouders geven aan het fijn te vinden als ouders vaker op de groep komen en de communicatie vaker plaats vindt. Dit zijn acties die ondernomen moeten worden voor het vergroten van de ouderbetrokkenheid.
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie hangen vaak ook gedeeltelijk samen.

Hieruit concludeer ik dat zowel ouders als de verschillende disciplines moeten investeren in het creëren van een band tussen beide. Dit komt ten goede voor de ouderbetrokkenheid. Zonder ouderbetrokkenheid bestaat er geen ouderparticipatie. Op dit moment is de ouderbetrokkenheid op de Medeklinker nog erg gering. Mijn aanbevelingen zijn in eerste instantie gericht op ouderbetrokkenheid. Wanneer dit vergroot is zijn er zeker bruikbare stimulansen voor de ouderparticipatie, hier zijn mijn overige aanbevelingen dan ook voor geschreven.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnerKoninklijke Kentalis, locatie de Medeklinker
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk