De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inkoopbeleid voor DJI

Ministerie van Veiligheid en Justitie Afdeling Inkoopbeleid en Strategie

Inkoopbeleid voor DJI

Ministerie van Veiligheid en Justitie Afdeling Inkoopbeleid en Strategie

Samenvatting

Dit rapport bevat een gedetailleerd advies voor de afdeling Inkoopbeleid & Strategie van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit rapport wordt een advies gegeven om tot een inkoopbeleidsplan te komen dat aansluit bij de missie, visie en organisatiedoelstellingen van DJI, organisatiebreed wordt gedragen en een zichtbare en meetbare bijdrage levert aan DJI. Het komen tot een succesvol en werkend inkoopbeleid staat centraal in dit rapport. De hoofdvraag van dit adviesrapport is: "Hoe komt DJI tot een succesvol en werkend inkoopbeleidsplan?". Waarbij succesvol staat voor "de mate waarin inkoop op een zichtbare, meetbare en positieve manier een bijdrage kan leveren aan de organistatiedoelstellingen van DJI" en werkend staat voor "de manier waarop het inkoopbeleidsplan kan worden geïmplementeerd en geborgd binnen DJI".

Door middel van deskresearch, interviews, bedrijfsbezoeken en aanvullende gesprekken is onderzoek gedaan naar de huidige situatie en de gewenste situatie voor de inkoop van DJI. Op basis van triangulatie zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. De triangulatie heeft plaats gevonden vanuit de drie richtingen: literatuur, inkoopdeskundigen en inkoopexpertise van DJI.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingMO Facility Management
AfdelingFaculteit Management & Organisatie
PartnerMinisterie van Veiligheid en Justitie (DJI)
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk