De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Intern communicatieonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Intern communicatieonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Thermen Holiday is onderzoek gedaan naar de waardering van de interne communicatie. Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen:
Allereerst is gekeken naar het huidige aanbod van communicatiemiddelen. Middelen waarvan de frequentie goed overeenkomt met de behoeftes zijn Informatie van leidinggevende en van het planningsysteem. Middelen die gedeeltelijk overeenkomen zijn Informatie van collega’s, e-mail, personeelsblad en sociale media. Informatie wat slecht overeenkomt is informatie van de directeur, vergaderingen en van de mededelingenborden. Inhoudelijk wordt vooral het e-mail gebruik en het digitale planningsysteem goed gewaardeerd. De mededelingenborden, vergaderingen en werkoverleg en het personeelshandboek krijgen inhoudelijk de minste waardering.
Ook wordt er aangegeven dat er behoefte is aan een betere samenwerking tussen afdelingen onderling. Medewerkers van de ene afdeling zouden graag medewerkers van de andere afdelingen wat beter leren kennen.
Vervolgens is er gekeken welke communicatiemiddelen er ontbreken. De volgende middelen en informatie-uitwisselingen werden het meest genoemd: Communicatie over wie nu directeur is en wat er gaat gebeuren verder, Intranet met een duidelijk overzicht van alle acties, technische zaken en veranderingen, gegevens over winst en verlies, bespreking van andere cijfers, goedwerkend apparatuur, (slechte communicatie naar gasten) persoonlijk contact tussen leidinggevende, aanspreekpunt voor problemen, terugkoppeling, overleg tussen samenwerkende afdelingen en feedback van boven af. (waardering)
In de interviews is gevraagd naar knelpunten en ontevredenheden. Deze hebben voornamelijk betrekking op het: communiceren van veranderingen, ontbreken van vergaderingen, het niet volledig meekrijgen van informatie, gebrek aan communicatie en het ontbreken van persoonlijk contact tussen personeel en het management. Mogelijke oplossingen voor deze knelpunten zijn: efficiënte en persoonlijke communicatie tijdens veranderingen, managers die zich meer op de werkvloer laten zien waardoor zij een aanspreekpunt zijn en managers die proberen medewerkers te motiveren zodat er draagvlak ontstaat.
De gevonden resultaten zijn vervolgens verwerkt in aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn in te delen in communicatiemiddelen, persoonlijke communicatie en gezamenlijke behoeftes.
Belangrijke aanbevelingen voor de communicatiemiddelen zijn: het introduceren van een goed werkend intranet systeem, inplannen van jaarlijkse functioneringsgesprekken, inplannen van vergaderingen om de paar maanden( dit verschilt per afdeling), herschrijven van personeelshandboek en vervolgens digitaal aanbieden en de mededelingenborden beter bijhouden.
Belangrijke aanbevelingen voor verbetering van de persoonlijke communicatie zijn: Medewerkers meer betrekken tijdens veranderprocessen, leidinggevende die vaker persoonlijk zaken komen melden aan het personeel, het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen om medewerkers te helpen met doorgroeien en medewerkers meer waardering laten blijken door ze te belonen.
Belangrijke aanbevelingen voor verbetering van de algehele communicatie zijn: meer werken aan teambuilding, communicatie tussen de verschillende afdelingen verbeteren, medewerkers meer inzicht geven in behaalde resultaten, meer informatie over de missie en de visie en medewerkers die fungeren als aanspreekpunt voor gasten beter op de hoogte houden van spelende zaken zodat zij vragen van de gasten goed kunnen beantwoorden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingESC Communicatie
AfdelingAcademie voor European Studies & Communication
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk