De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Help, ik wil een nanny in huis!" - beschrijving en analyse van life coaching binnen Opvoeden NU en vergelijking met andere interventies

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Help, ik wil een nanny in huis!" - beschrijving en analyse van life coaching binnen Opvoeden NU en vergelijking met andere interventies

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit ervaringen van het Opvoeden NU team van Stichting Lindenhof is gebleken dat er een aantal knelpunten liggen op het gebied van de uitvoering van de coaching binnen Opvoeden NU. Uitgangspunten zijn niet voor iedereen expliciet en er is weinig schriftelijk vastgelegd over wat life coaching nu eigenlijk inhoudt. Opvoeden NU is een relatief nieuwe interventie (begin 2007 operationeel), en om die reden nog volop in ontwikkeling.

Er is behoefte aan duidelijke kaders en richtlijnen en aan regelmatige afstemming met betrekking tot de invulling van de coaching. Op die manier kan de coaching eenduidig uitgevoerd worden. Op dit moment wordt in die behoefte nog niet volledig voorzien. Er zijn, naast de overeenkomsten, nog verschillen in de uitvoering van de coaching te constateren, welke te wijten zijn aan meerdere
factoren. Te denken valt aan verschillen in voorbereiding en begeleiding, ervaring en deskundigheid van de gezinsbegeleiders en de (tot voor kort) onregelmatige afstemming over het coachen. Het gaat dan om verschillen binnen de gegeven kaders, daarbuiten kan en mag de gezinsbegeleider een eigen invulling hanteren, immers niemand is hetzelfde en er zal altijd een persoonlijk tintje aan het coachen zitten.

Om in de behoefte aan heldere richtlijnen en kaders met betrekking tot het coachen te voorzien, is antwoord gegeven op de vraag wat life coaching is vanuit de literatuur, hoe dit uitgevoerd wordt door de gezinsbegeleiders van Opvoeden NU en of de uitvoering overeenkomsten laat zien met de gevonden literatuur.

Op basis van de interventies PCIT (Parent Child Interaction Therapy) en EHBO (Eerste Hulp Bij Opvoeden), is een beschrijving gegeven van life coaching en welke elementen daarin terug te zien zijn.
Middels praktijkonderzoek is een analyse gemaakt van de uitvoering van de coaching door de gezinsbegeleiders. Daarvoor zijn vier gezinsbegeleiders geïnterviewd, alsook twee gezinnen die Opvoeden NU afgesloten hebben. Tevens is een video-opname geanalyseerd van een
coachingssituatie.
Door de beschrijving van PCIT en EHBO te vergelijken met Opvoeden NU zijn overeenkomsten getoond in het coachen. Daarbij is ook geanalyseerd in hoeverre de praktijk en theorie van het coachen binnen Opvoeden Nu overeenkomsten laten zien.

Middels de analyse zijn de sterke punten van het coachen in kaart gebracht, alsook de aandachtspunten. Deze zijn in verschillende conclusies verwerkt, op basis van het onderzoek bij ouders, bij de gezinsbegeleiders en op basis van de vergelijking die gemaakt is tussen de verschillende interventies.

De conclusies met betrekking tot het onderzoek zijn vertaald in aanbevelingen. Deze aanbevelingen dienen ter verbetering van de coachingsmethodiek en zijn vastgelegd in de vorm van een adviesrapport.

Dit adviesrapport is een middel om verder te werken aan de ontwikkeling en verfijning van de
interventie Opvoeden NU en dan met name met betrekking tot de coaching. Doel is om de gezinsbegeleiders nog beter uit te rusten en voor te bereiden op de eisen die aan het coachen worden gesteld. Bovendien kan middels de adviezen beter aangesloten worden bij wat de gezinnen belangrijk vinden. Een aspect dat Stichting Lindenhof hoog in het vaandel heeft staan.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingSP Sociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie voor Sociale Professies
PartnersStichting Lindenhof / TriviumLindenhof Jeugdzorg
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk