De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klinimetrische core-set om beweging te kwantificeren bij CVA-patiënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Klinimetrische core-set om beweging te kwantificeren bij CVA-patiënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mensen die een Cerebro Vasculair Accident (CVA) overleven hebben vaak een verminderde kwaliteit van leven, grote bewegingsbeperkingen en worden beperkt in hun dagelijks functioneren, activiteiten en participatie in de samenleving. De consequenties van een CVA zijn voor iedere patiënt verschillend, door dit te meten met meetinstrumenten (bijvoorbeeld de Barthel Index) kan er een inzage gegeven worden in de bewegingsmogelijkheden en beperkingen. Hierdoor wordt er een overzichtelijk en duidelijk beeld van de gezondheidstoestand verkregen.
Op dit moment zijn er een aanzienlijk aantal meetinstrumenten verkrijgbaar die inzage geven in de bewegingsmogelijkheden en beperkingen van een CVA-patiënt. Op dit gebied is er binnen de verschillende instellingen in Nederland geen uniforme aanpak. Door het vastleggen van enkele meetinstrumenten, aan de hand van een core-set, kunnen instellingen dezelfde metingen uitvoeren en kan er zo een uniforme aanpak gehandhaafd worden.
Het doel van dit project is om tot een core-set te komen, waarmee op een betrouwbare, structurele en systematische wijze informatie verkregen kan worden binnen de drie ICF componenten, functies, activiteiten en participatie, bij de CVA patiëntenpopulatie, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en informatie uit de praktijk.
Om tot een gewogen afweging te komen is er aan de hand van het ICF model, een inventarisatie gemaakt van in Nederland gebruikte meetinstrumenten. De inventarisatie is gebaseerd op praktijkinformatie en wetenschappelijke inzichten uit literatuur en richtlijnen. Door middel van een selectieprocedure zijn een aantal van de meetinstrumenten uit de inventarisatie geselecteerd voor de core-set.
De ontwikkelde core-set bestaat uit 14 meetinstrumenten en dient met behulp van testen in de praktijk gevalideerd te worden, hieruit zal moeten blijken of de in dit project gekozen meetinstrumenten toereikend zijn.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingTISH Bewegingstechnologie
AfdelingAcademie voor Technologie, Innovatie & Society Den Haag
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk