De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beperkte verificatie : hoe kan het proces beperkte verificatie beheerst binnen het Ministerie van Defensie plaats vinden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beperkte verificatie : hoe kan het proces beperkte verificatie beheerst binnen het Ministerie van Defensie plaats vinden?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze scriptie wordt antwoord gegeven op de vraag hoe het proces beperkte verificatie beheerst binnen het ministerie van defensie plaats kan vinden. Wat beperkte verificatie inhoudt wordt in de loop van de scriptie verder uitgelegd. Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zal naar het probleem worden toegewerkt. De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:
"Hoe kan het proces beperkte verificatie beheerst binnen het Ministerie van Defensie plaats vinden?"
Dit onderzoek heeft als doel een implementeerbaar advies te geven over de probleemstelling. In het middelpunt staat het proces beperkte verificatie en het gebruik van email reply. Er wordt gekeken naar het functioneren van dit proces binnen het Ministerie van Defensie. De resultaten van de scriptie komen voort uit een onderzoek naar de huidige hantering van het proces beperkte verificatie en een onderzoek op locatie van de Staf CBD waar het proces beperkte verificatie gecoördineerd wordt. Daarnaast is er gebruik gemaakt van vakinhoudelijke kennis van collega's bij de Auditdienst defensie (ADD).
In hoofdstuk één wordt er begonnen met een inleiding met daarin de aanleiding van het onderzoek en de probleemstelling.
In hoofdstuk twee wordt verteld wat de Auditdienst defensie inhoudt en wat de werkzaamheden zijn binnen de organisatie. Dit is nodig om te kunnen begrijpen waarom dit onderzoek door de ADD uitgevoerd wordt.
In hoofdstuk drie staat beschreven wat het centraal betaalkantoor is en hoe dit te werk gaat. Verder wordt er ingegaan op wat het proces beperkte verificatie inhoudt. Dit wordt gedaan door de werkwijze in het proces beperkte verificatie stap voor stap toe te lichten. Een belangrijk onderdeel in dit hoofdstuk is email reply. Verder wordt er ingegaan op wanneer en waarom men besloten heeft beperkte verificatie te gaan gebruiken. Door het management (HDFC) is besloten om het proces beperkte verificatie in te voeren om efficiëntiewinst te realiseren (minder personeel nodig, achterstanden in het betalen van facturen op te heffen). Daarnaast wordt de automatisering binnen het proces toegelicht.
Hoofdstuk vier gaat in op de gevolgen en risico's van het proces beperkte verificatie bij gebruik van email reply.
Als laatst wordt aan de hand van de voorgaande hoofdstukken beschreven hoe het proces beperkte verificatie beheerst binnen het Ministerie van Defensie kan plaats vinden. Hierbij is het gebruik van informatiesystemen een belangrijk onderdeel.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingAFM Bedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Accounting & Financial Management
PartnersMinisterie van Defensie (Afdeling ADD), Frederikkazerne, Den Haag
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk