De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werken in de 21ste eeuw : optimalisatieplan huisvesting advieskantoren Rabobank Zuid-Holland Midden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werken in de 21ste eeuw : optimalisatieplan huisvesting advieskantoren Rabobank Zuid-Holland Midden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is een onderzoek naar de optimale huisvestingssituatie voor de kantoorfuncties in de advieskantoren van Rabobank Zuid-Holland Midden (ZHM) na de sluiting van één van de advieskantoren en het invoeren van een nieuwe werkstijl, genaamd Rabo Unplugged (Het Nieuwe Werken). De onderzoeksvraag luidt: "Op welke wijze kunnen de kantoorfuncties binnen Rabobank Zuid-Holland Midden in de advieskantoren Delft en Bergschenhoek worden gehuisvest om zowel de kantoorfuncties van advieskantoor Pijnacker te kunnen opvangen als een optimale afstemming van de huisvesting op Rabo Unplugged te realiseren?" Het doel van het onderzoek is om te komen tot twee advieskantoren die qua huisvesting Rabo Unplugged optimaal ondersteunen en extra functies kunnen opvangen.
Belangrijkste conclusies zijn dat er binnen Rabobank ZHM strategisch huisvestingsmanagement wordt uitgevoerd, maar dat dit nog niet optimaal is. De benodigde ruimten om aan de onderzoeksvraag te voldoen zijn reeds aanwezig, maar nog niet in de gewenste aantallen. Het aanbod thuiswerkplekken is nog niet optimaal. Het gebruik van de werkplekken is nog niet flexibel en er zijn nog zichtbare statusverschillen binnen de advieskantoren. Ook is er geen duidelijk vlekkenplan waarin de structuur van de advieskantoren is aangegeven. Het advies dat hieruit volgt is dat het optimale concept dient te bestaan de volgende soorten ruimten in de gewenste aantallen: individuele open en halfopen werkplekken, gesitueerd in een groepskantoor. Gesloten formele overlegruimten in verschillende grootten, open informele overlegruimten in verschillende grootten en gesloten individuele concentratiewerkplekken en bibliotheken. Transparantie dient gerealiseerd te worden door veel open werkplekken en scheidingswanden van glas (al dan niet met striping). Iedere medewerker en leidinggevende dient gebruik te maken van dezelfde werkplekken waardoor zichtbare statusverschillen worden opgeheven en de flexibiliteit in gebruik wordt vergroot. Er dient een vlekkenplan te worden opgesteld waardoor er structuur en overzicht binnen de advieskantoren ontstaat. Ook dienen er extra thuiswerkplekken te worden gecreëerd die incidenteel gebruikt dienen te worden. Als laatste is het belangrijk om naast het virtuele en fysieke veranderingsproces met name veel aandacht te hebben voor het mentale veranderingsproces. Dit om te waarborgen dat het nieuwe werkplekconcept een succes wordt en blijft.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnerRabobank Zuid-Holland Midden, Delft
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk