De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Omdat iedereen recht heeft op toekomst!

een onderzoek naar het beïnvloeden van het gedrag van jongeren van 18 t/m 23 jaar, zodat zij kiezen voor begeleiding van De Jonge Krijger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Omdat iedereen recht heeft op toekomst!

een onderzoek naar het beïnvloeden van het gedrag van jongeren van 18 t/m 23 jaar, zodat zij kiezen voor begeleiding van De Jonge Krijger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Jonge Krijger is een projectbureau dat zich richt op jongeren en organisaties op gebied van werk en scholing. Dit doen zij door persoonlijke (traject)begeleiding, coaching, trainingen, projecten en het geven van adviezen. Door middel van een dynamische en outreachende werkwijze proberen zij zoveel mogelijk jongeren te stimuleren om gebruik te maken van het aanbod van De Jonge Krijger. De Jonge Krijger wil meer naamsbekendheid verkrijgen in Nederland en daarbuiten, echter het vergroten van naamsbekendheid leidt niet per definitie tot meer aanmeldingen. De jongeren moeten gemotiveerd raken om daadwerkelijk te kiezen voor begeleiding door De Jonge Krijger.
Naar aanleiding van een discrepantie tussen de huidige situatie en de gewenste situatie, is de hoofdvraag van dit onderzoek opgesteld. Deze luidt: ‘Hoe kan het gedrag van jongeren (18 t/m 23 jaar) beïnvloed worden, zodat ze kiezen voor begeleiding van De Jonge Krijger?’
Het onderzoek richt zich op de huidige situatie van De Jonge Krijger, wat jongeren motiveert, op welke manier je jongeren aanspreekt en hoe zij het beste bereikt kunnen worden. Het onderzoek is uitgevoerd middels desk- en fieldresearch. Voor alle verschillende onderzoeksonderwerpen is gebruik gemaakt van deskresearch. Om erachter te komen op welke manier jongeren bereikt kunnen worden is er een enquête verspreid en zijn er persoonlijke interviews gehouden. De enquête is verspreid via internet en op straat in Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel onder de onderzoeksdoelgroep: jongeren van 18 t/m 23 jaar. Er zijn 105 respondenten die de enquête hebben ingevuld. De persoonlijke interviews zijn gehouden met zeven jongeren uit de onderzoeksdoelgroep.
De literatuur waar gebruik van is gemaakt heeft betrekking op de ontwikkeling van adolescenten, jongerenmotivatie, consumentengedrag en het effect van communicatie. Om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden zijn deze onderwerpen het meest relevant.
De resultaten uit het fieldresearch laten zien dat de meeste jongeren niet bekend zijn met De Jonge Krijger. Ook blijkt dat er grote behoefte is om geholpen te worden bij het vinden van werk of scholing. De jongeren geven aan graag hulp te willen ontvangen van vrienden, onderwijsinstellingen en professionals. Ze willen graag bereikt worden en informatie ontvangen via e-mail en social media, zoals Facebook. Dit sluit ook aan bij de resultaten van het literatuuronderzoek.
Aanbevelingen om jongeren te motiveren om te kiezen voor begeleiding door De Jonge Krijger zijn: het wijzigen van de huidige doelstelling, de huisstijl meer laten aansluiten bij de leefwereld van jongeren, het aantrekkelijker maken van de websites, informeren en adverteren bij jongerenradiozenders en deelnemen aan evenementen.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingESC Communicatie
AfdelingAcademie voor European Studies & Communication
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk