De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het analyseren van de stijfheid van Running Specific Prosthetics

Een eerste onderzoek naar het ontwikkelen van een meetsysteem voor het vergelijken van RSP’s

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het analyseren van de stijfheid van Running Specific Prosthetics

Een eerste onderzoek naar het ontwikkelen van een meetsysteem voor het vergelijken van RSP’s

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling: Het verlangen van mensen met een amputatie om te kunnen sporten in combinatie met de grote vraag naar specifieke protheses in de atletiek heeft begin jaren 80 geleidt tot de ontwikkeling van de Running Specifieke Prothese (RSP). In essentie vervangt de RSP een deel van de functies van het intacte been. Om de RSP, die sinds het ontstaan nauwelijks is veranderd, verder te kunnen ontwikkelen is er meer informatie nodig over de huidige
eigenschappen. In de praktijk betekent dit dat er een mobiele meetmethode nodig is, waarbij de stijfheid van de RSP bepaald kan worden zonder het gebruik van een proefpersoon. Dit onderzoek heeft als hoofdvraag: “Is de trekbank een goed uitgangspunt naar de zoektocht voor een praktisch meetsysteem om de stijfheid van verschillende RSP’s te kunnen vergelijken?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt eerst gekeken of het mogelijk is om de verandering van lengte van de RSP in het sagittale vlak op de trekbank te bekijken (1). Daarnaast wordt gekeken of er met de stijfheidsmatrix van de trekbank een vertaling is te maken naar de praktijk (2). Tot slot wordt er gekeken wat het effect van de bevestiging van de hoek is op de gevonden stijfheidsmatrix (3).
Methode: Om de deelvragen en de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn er twee verschillende meetmethodes gebruikt. Bij de eerste meetmethode op de trekbank is een meting onder nagenoeg statische omstandigheden uitgevoerd, waarbij de lengteverandering en de kracht in het sagittale vlak (X- en Z-richting) gemeten zijn. Bij de tweede meetmethode is gebruik gemaakt van een Dummy-Prothese, waarmee een valide proefpersoon een hopoefening uitgevoerd heeft op een krachtenplatform. Ook hier werd de lengteverandering en de kracht in het sagittale vlak (X- en Z-richting) bepaald.
Resultaten: Uit het onderzoek komt naar voren dat het mogelijk is de vorm van de RSP en de lengteverandering in X- en Z-richting goed in beeld te brengen op de trekbank (1). Daarnaast is het mogelijk een significante stijfheidsmatrix op te stellen. Bij het hoppen is het niet gelukt een stijfheidsmatrix op te stellen; de grondreactiekracht en de lengteverandering vertonen tijdens grondcontact tussen de sprongen meerder pieken (2). De stijfheidsmatrix verschilt significant(p<0.05) tussen de hoeken α 0° en 18°. Er is geen significant verschil tussen 0° en 5° (p=0,092) en tussen 5° en 18° (p=0,063) (3).
Discussie: De trekbank lijkt een goed uitgangspunt te zijn naar de zoektocht voor een praktisch meetsysteem om de stijfheid van verschillende RSP’s te kunnen vergelijken. Echter was het binnen dit onderzoek niet mogelijk een vertaling naar de praktijk te maken; de metingen met het hoppen dienen over gedaan te worden. Het effect van de hoek op de stijfheidsmatrix is duidelijk aanwezig, de mate hiervan dient nader onderzocht te worden. Dat de hoek α 5° geen significant ander resultaat oplevert heeft waarschijnlijk als oorzaak dat bij deze hoek de RSP niet goed onder de trekbank uitgelijnd kon worden. https://www.linkedin.com/in/Tessa-Leeflang/

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk