De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Huidtherapie gerelateerd aan verloskunde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Huidtherapie gerelateerd aan verloskunde

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: In 2014 zijn er ruim 175.000 kinderen geboren en hebben vrouwen de zwangerschap doorstaan. De zwangerschap is een periode waarin meer dan 90% van de vrouwen een significant complex aan huidaandoeningen ondervindt die een grote impact hebben op het leven en als vervelend worden ervaren. Er zijn hiervoor meerdere behandelmogelijkheden. Dit onderzoek analyseert de behandelmogelijkheden door de huidtherapeut, alsook in hoeverre de doelgroep zwangere vrouwen behoefte heeft aan huidtherapeutische zorg en in welke mate de huidtherapeut een bijdrage hieraan kan leveren. Het onderzoeksdoel is te onderzoeken welke huidaandoeningen onder meer worden ondervonden en de rol hierbij van de huidtherapeut. Met dit onderzoek is getracht een groter werkveld te verstrekken voor de beroepsgroep Huidtherapeuten en een betere samenwerking met verloskundigen te bewerkstellingen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: “Welke rol kan de huidtherapeut spelen op het gebied van huidaandoeningen gerelateerd aan de zwangerschap?”
Methoden: Door middel van literatuuronderzoek is onderzocht welke behandelmogelijkheden de huidtherapeut kan bieden bij huidaandoeningen ten gevolge van de zwangerschap. Er werd kwalitatief en kwantitatief praktijkonderzoek uitgevoerd door middel van zowel interviews als enquêtes. Er zijn 5 verloskundigen op een semigestructureerde basis geïnterviewd en er werd een enquête op internet uitgezet waarbij 41 zwangere vrouwen deze hebben ingevuld.
Resultaten: Uit de literatuurstudie bleek dat de huidtherapeut voor huidaandoeningen tijdens de zwangerschap in een aantal gevallen het best een afwachtend beleid kan hanteren, aangezien een aantal huidaandoeningen post partum zal verdwijnen. Indien de huidaandoeningen fysiologisch of cosmetisch storend zijn, kan er bij de navolgende huidaandoeningen tijdens de zwangerschap worden behandeld: vasculaire veranderingen, oedeem, striae gravidarum, acne vulgaris en hyperpigmentaties, zoals een melasma. De huidaandoeningen hirsutisme en hypertrichose kunnen alleen post partum worden behandeld. Er kan na de zwangerschap worden gewerkt met intensievere behandelingen. De geïnterviewde verloskundigen hebben aangegeven, dat zij van mening zijn dat de huidtherapeut een belangrijke bijdrage kan leveren aan huidproblematiek, zowel tijdens als na de zwangerschap. Uit het praktijkonderzoek is gebleken, dat er behoefte is aan behandelingen door de huidtherapeut, aangezien uit het onderzoek naar voren is gekomen, dat zwangeren de huidtherapeut reeds hebben bezocht tijdens de zwangerschap, terwijl er eveneens vrouwen hebben aangegeven van plan zijn om deze na de bevalling te bezoeken.
Conclusie: Geconcludeerd kan worden, dat huidtherapeuten een grote bijdrage kunnen leveren aan het behandelproces van huidaandoeningen als gevolg van de zwangerschap. Er ligt een belangrijk werkveld voor de huidtherapeut open, maar dit kan alleen worden benut indien de samenwerking tussen deze beroepsgroepen uiteindelijk wordt verbeterd.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Huidtherapie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk