De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwerp van een voetbelasting meetsysteem met een kostprijs van maximaal 2500 euro

voor het meten van de totale voetbelasting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontwerp van een voetbelasting meetsysteem met een kostprijs van maximaal 2500 euro

voor het meten van de totale voetbelasting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de afdeling fysiotherapie van revalidatiecentrum Vogellanden in Zwolle worden vaak patiënten behandeld met aandoeningen van de onderste extremiteit. In veel gevallen geldt er een belastingnorm in kilogrammen van de behandelend arts, om overbelasting te voorkomen. Om deze norm te hanteren wil de Vogellanden graag meetbaar maken hoe hoog de totale belasting op de voet is. Zij hebben hiervoor nog geen geschikt meetsysteem kunnen vinden. Het instrument moet over een instelbare auditieve feedback beschikken. Met behulp van deze feedback kan de patiënt leren wanneer de belasting op de voet te hoog of te laag is. De verwachting is dat men door het reguleren van de voetdruk met behulp van een voetdruk meetsysteem, de behandeling van de Vogellanden kan verbeteren. Om een geschikt meetsysteem te vinden is er marktonderzoek verricht. Hieruit kwam naar voren dat meetsystemen die de totale belasting op de voet kunnen meten een veel hogere prijs hebben dan de 2500 euro die de Vogellanden in het meetsysteem wil investeren. De hoge prijs kan men terugleiden naar de vele sensoren die nodig zijn om de totale voetbelasting te kunnen meten. Om de totale belasting te kunnen meten zal het oppervlak van sensor en contactoppervlak gelijk moeten zijn. Goedkopere meetsystemen voldoen niet aan deze voorwaarden. Dat maakt dat er geen betaalbaar meetsysteem op de markt is waarmee totale voetbelasting kan worden gemeten tijdens de gehele gang. Vanuit deze probleemstelling is er een analyse verricht. Binnen deze analyse is onderzocht welke methode gebruikt kan worden om de totale voetbelasting te meten tijdens de gehele gang. Daarnaast is ook onderzocht hoe het meetsysteem ontworpen moet worden om een kostprijs van onder de 2500 euro te bereiken. Uit de analyse zijn eisen en wensen naar voren gekomen die zijn samengevat in een plan van eisen en wensen. Dit plan van eisen en wensen is leidend geweest bij het ontwerpen van vier concepten. Het concept dat namelijk het meest voldeed aan het plan van eisen en wensen is geselecteerd om verder te ontwikkelen. Het concept kan worden omschreven als een sandaal waarbij acht sensoren op een verhoging, op strategisch gekozen punten op de zool geplaatst zijn. Om deze sensoren uit te lezen is er een programma geschreven een kalibratie uit te voeren en vervolgens uit te lezen met behulp van een Arduino microcontroller. Het systeem beschikt daarbij over een auditieve feedback voor de belastingnorm. Deze kan door de therapeut ingesteld worden. Na vervaardiging van een prototype blijkt uit evaluatie dat het voetbelasting meetsysteem in deze vorm niet kan voldoen aan de vraag van de Vogellanden. De grootste belemmeringen zijn hierbij de nog te hoge kostprijs en de koppeling tussen software en hardware die nog niet geoptimaliseerd is om betrouwbare meetresultaten te behalen. Als laatste zal er een gedegen test uitgevoerd moeten worden onder de patiënten van de Vogellanden om de invloed van het meetsysteem op het gangpatroon vast te stellen. Deze test is ook nodig om sluitende aanbevelingen voor een herontwerp van het prototype op te kunnen stellen. Uit de evaluatie die nu is verricht blijkt al wel onomstotelijk dat de grootste uitdagingen binnen de ontwikkeling van een nieuw prototype, een universeler ontwerp en een betere afstemming van software op hardware zijn. Wanneer er voor meerdere voetlengten, zowel rechts als links één ontwerp gerealiseerd kan worden, zal de kostprijs aanzienlijk dalen. Wanneer uit de test van het meetinstrument onder de doelgroep bovendien blijkt dat de toegepaste meetmethode van sensoren op verhogingen succesvol kan worden toegepast binnen de behandeling van de Vogellanden, zal het systeem uitermate geschikt zijn om te voldoen in de vraag van de Vogellanden voor een goedkoop en universeel toepasbaar totale voetbelasting meetsysteem.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingGVS Mens en Techniek | Bewegingstechnologie
AfdelingFaculteit Gezondheid, Voeding & Sport
PartnerRevalidatiecentrum Vogellanden, Zwolle
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk