De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Regionalisering, en nu? : logistiek bij de brandweer Hollands Midden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Regionalisering, en nu? : logistiek bij de brandweer Hollands Midden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Brandweer Hollands Midden ziet zich genoodzaakt om te regionaliseren. Deze drang komt vanuit de overheid, maar ook vanuit de wens om efficiënter te werken. Wanneer de organisatie overgaat tot regionalisatie, betekent dit dat de logistiek niet meer lokaal, per kazerne, ingericht zal worden, maar centraal. De logistiek dient meer centraal en efficiënter ingericht te worden. De centrale vraag binnen dit adviesrapport is:
'Hoe kan de Brandweer Hollands Midden haar logistieke processen zo inrichten, dat er een aantoonbaar kostenefficiency van 6 % ontstaat en de efficiëntie van de bedrijfsvoering kan worden verhoogd?'
De logistiek zal na de regionalisering gecoördineerd worden vanuit een hoofdkantoor/hoofdkazerne in Leiden-Zuid en drie clusterkazernes in Leiden-Noord, Alphen en Gouda. De omliggende kazernes zullen vooral bevoorraad worden vanuit de clusterkazernes. De clusterkazernes vormen de basis van de logistiek na de regionalisering en vormen centrale punten binnen de regio.
De verschillende elementen in de koude logistiek, worden na de regionalisering centraal georganiseerd vanuit de clusterkazernes. De volgende elementen van de koude logistiek worden in dit rapport behandeld: ademlucht, post, kantoorbenodigdheden, middelen voor opleiden en oefenen.
Het rapport is gebaseerd op een onderzoek. Het onderzoek heeft inzage gegeven in de behoefte aan koude logistiek in de organisatie. Naast het interne onderzoek, is er ook theoretisch onderzoek gedaan. De theorie is toegepast binnen de organisatie; op basis van deze uitkomsten, is er een advies uitgebracht.
Om de regionalisering draagvlak te geven, dient men de organisatie meer centraal in te richten. Belangrijke stap om dit te realiseren, is het sluiten van centrale contracten voor de gehele regio. Het centraliseren van contracten, leidt tot betere afspraken met leveranciers.
Deze afspraken kunnen bijdragen aan een meer efficiënte inrichting van de logistiek.
Na de regionalisering, zal het transport vooral plaatsvinden tussen de clusterkazernes en de omliggende kazernes. Er zijn drie clusterkazernes, dus er zullen drie deelgebieden ontstaan.
In elk deelgebied, is er maar één centrale locatie (clusterkazerne). Dit betekent dat er in elk deelgebied een transportnetwerk opgesteld dient te worden. Dit netwerk dient gebaseerd te zijn op de afstanden tussen de kazernes. Wanneer men uitgaat van de kortste afstand, is men ook minder lang onderweg en ontstaan er de minste kosten.
De logistiek kan geminimaliseerd worden, door de voorraden op de kazernes beter in te richten en te beheersen. Dit betekent dat de kantoorbenodigdheden per kazerne besteld worden, middels de bestelcombinatie SQ-methode of het two-bin-systeem. Er dient een centraal contract afgesloten te worden in de regio voor kantoorbenodigdheden. Iedere kazerne is verder vrij om te bestellen volgens de bestelcombinaties en binnen een budget.
De leverancier levert de kantoorbenodigdheden op locatie; er is dus geen interne logistiek.
De voorraden middelen voor opleiden en oefenen, dienen beter verdeeld te worden binnen de regio, volgens de ABC-methode. Een betere verdeling, leidt tot minder transport van middelen.
Om de logistiek te kunnen beheersen, dient men een FMIS, MRP en DIV aan te schaffen. Deze zorgen voor eenheid in de informatie in de regio. Het FMIS kan ingedeeld worden volgens de structuur van de NEN 2748.
Om een optimale logistieke organisatie te bereiken, dient men uiteindelijk te streven naar uitbesteding van logistieke diensten. Op deze wijze kan er co-makership bereikt worden met de leveranciers. Daarnaast liggen er in de toekomst mogelijkheden tot samenwerking met de Politie en Regionale Ambulance Dienst Hollands Midden.

Toon meer
OrganisatieDe Haagse Hogeschool
OpleidingFM Facility Management
AfdelingAcademie voor Facility Management
PartnerBrandweer Hollands Midden, Leiden
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk