De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Conditioned Pain Modulation’ effect gemeten met het sequentiële versus het parallelle protocol: een pilot studie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Conditioned Pain Modulation’ effect gemeten met het sequentiële versus het parallelle protocol: een pilot studie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: De term Conditioned Pain Modulation (CPM) wordt door Yarnistsky et al. (2010) als volgt beschreven: ‘Het fenomeen waarbij de geconditioneerde stimulus de teststimulus beïnvloed.’ In de aanbeveling van Yarnitsky (2014) wordt beschreven dat het CPM effect gemeten wordt volgens het sequentiële protocol in plaats van het parallel protocol, omdat de representatie van het sequentiële protocol beter is. Echter is er nog nooit wetenschappelijk aangetoond dat de representatie van het sequentiële protocol beter is dan het parallel protocol. Door de hoge klinische relevantie van het meten van het CPM effect bij mensen met chronische pijn volgens Lewis et al. (2012), is het belangrijk hier meer onderzoek naar te doen.
Doel: Het doel van het onderzoek is een antwoord te verkrijgen op de volgende onderzoeksvraag: ‘Verschilt het Conditioned Pain Modulation effect gemeten met de digitale algometer bij het uitvoeren van het sequentiële protocol in vergelijking met het parallelle protocol bij gezonde volwassen?’
Methode: Er namen acht participanten deel aan het onderzoek. Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van de cold pressor test als de geconditioneerde stimulus en van de digitale algometer als de teststimulus. Eerst kon de participant wennen aan alle teststimuli. Vervolgens werd de colp pressor test ingesteld. Na tien minuten werd de baselinemeting met de digitale algometer uitgevoerd. Na nogmaals tien minuten vond randomisatie plaats voor sequentiële of parallelle protocol en werd de testmeting uitgevoerd. Daarna had de participant 30 minuten rust en werd de testmeting volgens het nog niet uitgevoerde protocol uitgevoerd.
Resultaten: Uit de resultaten komt geen significant verschil met Confidence Interval (CI) van 95%. Verschil tussen protocollen is op meetpunt A [-90,16], punt B [-40,48] en op punt C [-110,11].
Conclusie: In deze pilot studie is geen significant verschil gevonden in Pressure Pain Threshold (PPT) in Kilo Pascal (KPa) op het CPM effect, uitgevoerd met de digiatale algometer, tussen het sequentiële en parallelle protocol.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk