De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Carenzorgt in de thuiszorg

Door de ogen van de wijkverpleegkundige

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Carenzorgt in de thuiszorg

Door de ogen van de wijkverpleegkundige

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De zorgorganisatie Oosterlengte heeft sinds mei 2018 het zorgportaal Carenzorgt in gebruik genomen. Om de rol van de wijkverpleegkundige hierin duidelijker te maken, is dit kwalitatieve onderzoek gedaan. De doelstelling van dit onderzoek is als volgt: In januari 2019 is inzichtelijk gemaakt welke kennis, vaardigheden en attitude wijkverpleegkundigen, werkzaam bij Oosterlengte, nodig vinden met betrekking tot het gebruik van Carenzorgt. Dit inzichtelijk maken wordt gedaan aan de hand van een kwalitatief onderzoek, waarna (eventueel) een advies ter verbetering kan worden gegeven over het gebruik van Carenzorgt. De centrale vraagstelling in dit onderzoek luidt: Welke kennis, vaardigheden en attitude vinden wijkverpleegkundigen, werkzaam bij Oosterlengte, dat zij nodig hebben met betrekking tot het gebruik van Carenzorgt? Aan de hand van een, op literatuur gebaseerd, semigestructureerd interview is informatie verzameld om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Aan dit interview namen vijftien, van de zeventien, wijkverpleegkundigen deel die werkzaam zijn bij Oosterlengte. Deze interviews zijn gecodeerd en aan de hand van het analyseren van deze codes zijn conclusies getrokken. Resultaten van de interviews wijzen uit dat wijkverpleegkundigen vonden dat zij kennis moesten hebben over de voordelen en meerwaarde van de app Carenzorgt, ook gaven zij aan dat de wijkverpleegkundige moet beschikken over kennis van de app zelf. Verschillende vaardigheden waarover de wijkverpleegkundigen vonden dat zij moesten beschikken zijn: motiverende-, communicatieve-, digitale-, evaluatie-, voorlichtende- en inschattingsvaardigheden met betrekking tot het gebruik van Carenzorgt. Wijkverpleegkundigen konden geen duidelijk antwoord geven op de vraag welke attitude zij van belang vonden met betrekking tot het gebruik van Carenzorgt.
Uit dit kwalitatieve onderzoek is gebleken dat het onderwerp Carenzorgt nog maar een klein deel uitmaakt van de dagelijkse praktijk binnen het takenpakket van de wijkverpleegkundige. Te klein om de volledige onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Er is rekening gehouden met de interne en externe validiteit. Wijkverpleegkundigen werd gevraagd een integere houding aan te nemen gedurende het interview, resultaten zijn anoniem. Om de externe validiteit te waarborgen werden zo veel mogelijk wijkverpleegkundigen geïnterviewd. Het onderzoek is generaliseerbaar mits dezelfde onderzoekspopulatie deelneemt. Vragen waren niet voor alle wijkverpleegkundigen duidelijk, daarentegen gaven een aantal wijkverpleegkundigen juist aan dat de vragen duidelijk waren. De resultaten zijn bruikbaar voor de opdrachtgever. Resultaten geven deels antwoord op de onderzoeksvraag. Onderdelen van de discussie zijn dat er is gekozen om het interview op een semigestructureerde wijze af te nemen omdat deze vorm van interviewen de deelnemers ruimte geeft voor vrije invulling waardoor er meer informatie verzamelt kan worden. Tijdens het uitwerken van de interviews is gebleken dat een aantal vragen qua formulering verschilden, wat zich uitte in dat de wijkverpleegkundige de vraag soms met niet relevante informatie beantwoorden of anders interpreteerden. Niet alle vragen binnen het interview bleken relevant voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. Aan de hand van dit onderzoek wordt er aanbevolen dat de wijkverpleegkundigen meer informatie moeten ontvangen op het gebied van de kennis en vaardigheden met betrekking tot het gebruik van Carenzorgt. Tevens is het van belang dat er onder de wijkverpleegkundigen meer unanimiteit ontstaat op het gebied van attitude rondom het gebruik van Carenzorgt. Hier kan de wijkverpleegkundige, wanneer nodig, op terugvallen.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingHBO-Verpleegkunde
AfdelingAcademie voor Verpleegkunde
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk