De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Digital health als onderdeel van reablement in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ); dé oplossing voor de zorgkloof?

Een kwalitatief onderzoek naar beïnvloedende factoren ervaren door logopedisten bij ZuidOostZorg.

Open access

Rechten:

Digital health als onderdeel van reablement in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ); dé oplossing voor de zorgkloof?

Een kwalitatief onderzoek naar beïnvloedende factoren ervaren door logopedisten bij ZuidOostZorg.

Open access

Rechten:

Samenvatting

Inleiding
In Nederland neemt het aantal ouderen toe, zij worden steeds ouder en hun zorgvragen worden complexer. Daarnaast neemt het aantal werkenden in de zorg onevenredig toe wat leidt tot een ‘zorgkloof’. Sinds enkele jaren wordt de term ‘reablement’ (ofwel hertstelgerichte zorg) genoemd als oplossing voor de toenemende zorgvraag en de daaraan gerelateerde zorgkloof. ZuidOostZorg wil voorbereid zijn op de zorgkloof en zij zijn ervan overtuigd dat digital health een belangrijke rol zal gaan spelen in het versterken van de zelfregie en zelfredzaamheid van cliënten. Op dit moment is het onbekend welke digital health instrumenten er worden gebruikt door de logopedisten binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) van ZuidOostZorg ter bevordering van reablement. Ook is onbekend wat hun ervaringen zijn bij het inzetten van deze instrumenten. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Welke beïnvloedende factoren worden ervaren door logopedisten om digital health toe te passen tijdens hun interventies ter bevordering van reablement in de GRZ Neurorevalidatie bij ZuidOostZorg, locatie Neibertilla?

Methode
De bovenstaande onderzoeksvraag is door middel van een kwalitatief onderzoek beantwoord. Daarin zijn semigestructureerde interviews afgenomen bij de drie logopedisten werkzaam op de genoemde afdeling en locatie. L1 en L2 namen fysiek deel aan een duo-interview, L3 werd via Teams geïnterviewd. Met behulp van een vooraf opgestelde interviewguide met daarin topics en interviewvragen zijn er antwoorden verkregen op de deelvragen. Vervolgens zijn de interviews getranscribeerd en gecodeerd waarna de resultaten zijn beschreven aan de hand van de deelvragen.

Resultaten
De logopedisten passen reablement niet bewust toe tijdens hun logopedische interventies in de GRZ en digital health instrumenten worden beperkt ingezet. Wanneer een digital health instrument eenvoudig in gebruik kan worden genomen, wordt dat ervaren als een motiverende factor. Belemmerende factoren die de logopedisten ervaren zijn met name leeftijdsgebonden beperkingen bij de cliëntgroep en de beperking in toegankelijkheid tot de gasten-wifi.

Discussie
Het is bij de logopedisten in dit onderzoek en in de wetenschappelijke literatuur onduidelijk hoe reablement concreet ingezet kan worden binnen de logopedie. Desondanks lijken de logopedisten principes van reablement wel toe te passen in hun interventies. De door logopedisten ervaren leeftijdsgebonden beperkingen bij de cliëntgroep om digital health toe te passen, worden bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is om bij andere paramedici binnen de GRZ van ZuidOostZorg, locatie Neibertilla te onderzoeken welke beïnvloedende factoren zij ervaren om digital health te gebruiken ter bevordering van reablement. Met samenvatting in het Engels. Includes summary in English.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
PartnerZuidOostZorg
Datum2023-01-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk