De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ouder als co-therapeut: Een kwalitatief onderzoek naar wat ouders nodig hebben om als co-therapeut te kunnen fungeren bij een logopedische behandeling middels de PROMPT-methode©

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De ouder als co-therapeut: Een kwalitatief onderzoek naar wat ouders nodig hebben om als co-therapeut te kunnen fungeren bij een logopedische behandeling middels de PROMPT-methode©

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Nederland heeft 10% van de kinderen onder de acht jaar en 5% van de kinderen boven de acht jaar een articulatiestoornis. Articulatiestoornissen kunnen een belemmering zijn in het dagelijks leven. Logopedische therapie middels de PROMPT-methode© kan voor deze problematiek een uitkomst bieden. Deze methode gaat uit van een filosofie volgens een conceptueel kader, waarin wordt aangenomen dat al het gedrag, ook spraak, een resultaat is van interactie tussen externe en interne factoren. De techniek die bij de PROMPT-methode© hoort is het aanbieden van ‘prompts’. Deze prompts zijn complex en niet door iedereen uit te voeren. Wanneer er wordt behandeld middels de PROMPT-methode© wordt er door de logopedist verteld dat ouders thuis geen prompts bij hun kind hoeven te maken. Er is in de literatuur niks bekend over de manier waarop ouders van kinderen die worden behandeld middels de PROMPT-methode© thuis moeten oefenen en de manier waarop zij kunnen fungeren als co-therapeut.
Methode: Om de onderzoeksvraag, “Wat hebben ouders nodig om als co-therapeut te kunnen fungeren bij kinderen die logopedisch behandeld worden volgens de PROMPT-methode©?", te beantwoorden is er gekozen voor kwalitatief onderzoek door middel van semigestructureerde interviews. De interviews werden afgenomen bij drie ouders van kinderen die logopedisch zijn behandeld middels de PROMPT-methode©. Deze interviews werden afgenomen aan de hand van een topiclist die werd opgesteld aan de hand van gevonden literatuur en observaties van logopedische therapie middels de PROMPT-methode©. Interviews werden getranscribeerd en er werd een codeboek samengesteld.
Resultaten: Na het coderen van de interviews zijn vier hoofdthema’s vastgesteld. In deze thema’s kwam naar voren dat de participanten behoefte hadden aan een duidelijke en toepasbare uitleg over de PROMPT-methode© en de opdrachten die zij thuis met hun kind moesten oefenen. Daarnaast bleek dat de participanten thuis nooit gericht met hun kind oefenen, maar altijd in dagelijkse spelsituaties. Verder vinden ouders het prettig dat er gedurende de logopedische therapie rekening wordt gehouden met de persoonlijke factoren van hun kind.
Discussie: De behoeften van de participanten in dit onderzoek kenden veel overeenkomsten. De resultaten die naar voren kwamen werden veelal bevestigd door eerder gedane onderzoeken. Aan de hand van de resultaten in dit onderzoek zijn aanbevelingen opgesteld voor logopedisten. Tekortkomingen in dit onderzoek waren onder andere het geringe aantal participanten en het feit dat de kinderen van de participanten door dezelfde logopedist werden behandeld. Sterke punten waren het waarborgen van de betrouwbaarheid. Bevat tevens een samenvatting in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2020-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk