De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effect van behandeling met Echogeleide Percutane Electrolyse op pijn bij patiënten met supraspinatuspees klachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effect van behandeling met Echogeleide Percutane Electrolyse op pijn bij patiënten met supraspinatuspees klachten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Schouderklachten zijn in Nederland een veelvoorkomend probleem onder volwassenen. Vaak is de oorzaak of medeoorzaak van deze schouderklachten de veranderingen van het peesweefsel en dan met name de supraspinatuspees. Een middel om deze chronische supraspinatuspees klacht te behandelen is door middel van Echogeleide Percutane Electrolyse (EPTE). Er is nog weinig evidentie over deze behandeling bekend. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in het effect van de EPTE behandeling op de pijn bij supraspinatuspees klachten. Op basis van deze resultaten wordt bepaald of EPTE een goede behandeling is om de pijn bij supraspinatuspees klachten te reduceren.

Methode: Zes proefpersonen met supraspinatuspees klachten, die voldeden aan de inclusiecriteria, hebben meegewerkt aan het onderzoek. Proefpersonen zijn geïncludeerd bij een positieve uitslag op de Hawkins Kennedy test, de Neer test en de Yocum test. Er moest ook een painfull arc aanwezig zijn en de proefpersonen moesten langer dan 3 maanden klachten hebben. Voor de toetsende statistiek is in totaal vier keer de pijn middels Numeric Pain Raiting Scale (NPRS) gemeten. De herhaalde metingen zijn non-parametrische geanalyseerd middels de Friedman toets. Deze is gekozen omdat het een toets voor ordinaal meetniveau is. Hiermee is de significantie berekend met een niveau van P<0,05. Verder zijn de mean rank, mediaan, maximum en minimum van de metingen van de pijnscore berekend.

Resultaten: De data van zes geïncludeerde proefpersonen werd geanalyseerd. Deze groep bestond uit drie mannen en drie vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 53,83  7,83 jaar. Uit de analyse middels de Friedman toets blijkt dat er een significant verschil (P=0,001) is gevonden in de pijnscore voor en na de vier EPTE behandelingen. De mean rank van de pijnscores in NPRS was bij meting één 4,0 bij meting twee 2,33 en bij meting drie en vier 1,83. De mediaan van de NPRS score bij meting één is 4,5, bij meting twee, drie en vier is deze 2,5. Na de eerste behandeling is er een klinisch relevant verschil in de mediaan van 2 punten op de NPRS score.

Conclusie: Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de EPTE behandeling de pijn bij supraspinatuspees klachten significant vermindert binnen drie behandelingen. De pijn neemt na de eerste behandeling met een klinisch relevant verschil het meeste af. Tussen de derde en vierde meting zit geen verschil in de pijnscore. Hierdoor wordt geconcludeerd dat de derde behandeling geen effect meer heeft op de pijn. Afgevraagd kan worden wat het effect is op een termijn van één jaar, als de EPTE behandeling na drie keer toch voor een vierde of vijfde keer herhaald wordt.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk