De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Posturale controle en balans bij kinderen met een autisme spectrum stoornis: een systematische review

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Posturale controle en balans bij kinderen met een autisme spectrum stoornis: een systematische review

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding: Uit diverse studies blijkt dat volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) vaker motorische beperkingen hebben dan volwassenen zonder ASS. Posturale controle en balans zijn belangrijke aspecten van motorische vaardigheden. Een verminderde posturale controle en balans kan een substantiële impact hebben op de ontwikkeling van perceptueel-motorische vaardigheden, het sociaal functioneren en beperkingen in het algemeen dagelijks leven (ADL) bij personen met ASS. Fysiotherapeuten zouden door vroegtijdig ingrijpen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de motorische ontwikkeling van kinderen met ASS en mogelijk genoemde problemen kunnen voorkomen/verminderen. Het is nog onbekend in hoeverre de motorische vaardigheden van kinderen met ASS verschillen t.o.v. kinderen die zich normaal ontwikkelen. Deze studie geeft antwoord op de onderzoeksvraag: Wat zijn de verschillen in posturale controle en balans, bij kinderen in de leeftijdscategorie 2-12 jaar, met en zonder de diagnose Autisme Spectrum Stoornis?
Methode: Het onderzoeksdesign van deze studie is een systematische review. De zoekopdrachten werden uitgevoerd in de elektronische databases PsycINFO, Pubmed en CINAHL. Voor de kwaliteitsbeoordeling van de geïncludeerde studies werd de checklist voor case control studies gebruikt van het ‘Joanna Briggs Institute’. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden werd relevante data uit de studies geëxtraheerd (auteurs, jaar van publicatie, populatie, gebruikte meetinstrumenten, uitkomstmaten, verschilscores en p-waarden). Voor de data-analyse werd gekeken of de verschillen tussen de interventie- en controlegroep statistisch significant waren. Ook de effectsizes (indien beschreven) werden vergeleken.
Resultaten: In deze studie werden 5 artikelen geïncludeerd. De scores van de artikelen varieerden van 7 tot en met 10 op de JBI Critical Appraisal Checklist for Case Control Studies, het gemiddelde van de studies bedroeg 8. Kinderen met ASS lieten over het algemeen een vergrote ‘postural sway’ zien, in vergelijking met de controlegroep van neurotypische (NT) kinderen (p<0.05). Kinderen met ASS scoorden bovendien significant lager op de statische en dynamische balans t.o.v. de NT kinderen (p<0,001). Effect Size: -1,66.
Conclusie: Deze studie toont aan dat kinderen met ASS, in de leeftijdscategorie 2-12 jaar, over het algemeen een verminderde posturale controle en balans laten zien t.o.v. kinderen zonder de diagnose ASS. De beroepsgroep fysiotherapie wordt aanbevolen om alert te zijn op motorische afwijkingen bij kinderen met ASS en om, indien nodig, vroegtijdig interventies in te zetten bij deze doelgroep om de posturale controle en balans te verbeteren.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2020-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk