De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is het effect van ademhalingstherapie op de spiertonus van de m. trapezius pars descendens bij mensen die stress ervaren?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is het effect van ademhalingstherapie op de spiertonus van de m. trapezius pars descendens bij mensen die stress ervaren?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Fysiotherapeuten krijgen regelmatig patiënten met stress-gerelateerde nek -en schouderklachten als gevolg van een verhoogde spiertonus van de m. trapezius pars descendens. Een therapievorm die kan worden toegepast voor het verminderen van stress is ademhalingstherapie(AHT). Of AHT ook invloed heeft op spiertonus, is weinig over bekend. De vraagstelling van dit onderzoek is dan ook: “Wat is het effect van ademhalingstherapie op de spiertonus van de m. Trapezius pars descendens, vergeleken met de spiertonus van de m. deltoideus, gemeten met een EMG, bij mensen die stress ervaren?”. Het doel van het onderzoek is om te kijken of ademhalingstherapie een effectieve behandeling zou kunnen zijn om de spiertonus te verlagen bij patiënten met stress-gerelateerde nek -en schouderklachten.
Het onderzoek betreft een kwantitatief toegepast onderzoek en er is gebruikt gemaakt van een experimenteel transversaal onderzoeksdesign. De populatie bestaat uit 16 mannen en 16 vrouwen die stress ervaren. Ze zijn geïncludeerd op basis van de hoeveelheid stress die ze ervaren, aangegeven op een borg-schaal voor stress. Voorafgaand aan de meting hebben alle deelnemers een aangepaste DASS-vragenlijst voor stress ingevuld. De spiertonus is gemeten met een EMG via het Biofeedback 2000 x-pert system. De meting bestaat uit een premeting, AHT en een postmeting. Het effect op de spiertonus van de m. trapezius wordt vergeleken met het effect op de m. deltoideus.
Op zowel de borg-schaal voor stress als op de DASS-vragenlijst, scoren de vrouwen gemiddeld hoger dan de mannen en ook lopen de scores van de vrouwen hoger op. Gekeken naar het verschil tussen de pre- en de postmetingen van de spiertonus blijkt dat er bij de m. trapezius een significant verschil te zien is met een gemiddeld verschil van p=0,257. De SD is 0,458. Bij de m. deltoideus blijkt er geen significant verschil te zijn tussen de pre- en postmeting, p=-0,077 en een SD van 0,924. Ook is er een verschil in effect te zien tussen de mannen en de vrouwen. Gekeken naar het verschil tussen de pre- en de postmetingen is bij de mannen de spiertonus van de m. trapezius met 6,13% gedaald en de spiertonus van m. deltoideus gestegen met 13,04%. Bij de vrouwen is de spiertonus van de m. trapezius met 11,23% gedaald en de spiertonus van de m. deltoideus met 4,74% gedaald.
Gebleken is dat de spiertonus van de m. trapezius duidelijk lager is na AHT. Ook blijkt er bij vrouwen een groter effect te zijn dan bij de mannen. Bij de vrouwen ligt de spiertonus tijdens de premeting over het algemeen al hoger, dit is mogelijk verklaarbaar doordat mannen anders kunnen reageren op stressfactoren dan vrouwen. Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat AHT de spiertonus van de m. trapezius pars descendens op korte termijn kan verlagen bij mensen die stress ervaren. Echter wordt verder onderzoek aanbevolen om te kijken naar de effecten van AHT op spiertonus op lange termijn en na meer therapiesessies.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk