De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Conservatieve – versus operatieve interventie bij een SLAP laesie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Conservatieve – versus operatieve interventie bij een SLAP laesie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Een SLAP laesie is een van de meest voorkomende oorzaken van pathologie aan het labrum, wat leidt tot schouderpijn en -instabiliteit. Ondanks dat deze oorzaak pas in 1985 werd herkend, wordt er veel gepubliceerd over de incidentie, prevalentie, etiologie, types en behandelmogelijkheden. Echter, de vergelijking van de conservatieve ten aanzien van de operatieve interventie is niet bekend. Het doel is dan ook om door middel van een systematische review de effectiviteit van de conservatieve en meest voorkomende operatieve ingreep (SLAP repair) te vergelijken op pijn.
Methode: Er is systematisch literatuuronderzoek gedaan in de databanken PubMed, Cochrane Library, MEDLINE, Cinahl en SPORTDiscus met bijbehorende in- en exclusiecriteria. Studies moeten de VAS of NPRS als uitkomstmaat hebben en de resultaten worden beoordeeld op statistische significantie, effect size en het aantal punten verbetering op de pijnschaal. De kwaliteitsbeoordeling van de studies is onafhankelijk beoordeeld middels twee onderzoekers, waarbij de PEDro schaal, Case Series Quality Checklist (NCBI) en de Cochrane Checklist werden gebruikt als beoordelingslijsten.
Resultaten: Er zijn in totaal zeven studies geïncludeerd, waaronder één RCT, twee cohortstudies en vier case series. Alle studies laten minimaal 1 punt verbetering zien op de VAS of NPRS. Bij de enige studie die beide interventies vergelijkt is dit verschil niet significant en bij de overige zes studies is dit verschil wel significant. Bij drie studies kon de effect size niet berekend worden en bij de overige studies laten drie van de vier een groot effect zien.
Conclusie: Het verschil tussen de twee interventies is zeer klein wat betreft het significantieniveau en de effectgrootte. Op basis van overige en gebruikte literatuur is het aannemelijk dat de conservatieve behandeling de voorkeur geeft boven de SLAP repair als initiële behandeling. Echter, als er voorspellende variabelen of geassocieerde factoren met het falen van de conservatieve interventie aanwezig zijn, wordt gekozen voor een SLAP repair.
Samenvatting ook in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk