De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Force Scale: een vergelijking van de beschikbare normen met recente metingen bij een volwassen onderzoekspopulatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Force Scale: een vergelijking van de beschikbare normen met recente metingen bij een volwassen onderzoekspopulatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Logopedisten gebruiken voor de diagnostische fase diverse diagnostische tests- en materialen. Een deel hiervan is genormeerd, wat de logopedist in staat stelt om de meetgegevens te vergelijken met een normgroep. Normwaardes worden in de meeste gevallen vastgesteld door uitgebreid normonderzoek en de ontwikkeling staat vaak beschreven in de handleiding van een test of meetinstrument. Binnen de Oro-myofunctionele therapie (OMFT) kan de logopedist in de diagnoistische fase gebruik maken van het meetinstrument de Force Scale, een veerunster om de lipdruk te meten. Hoewel het meetinstrument veel in de logopedische praktijk gebruikt wordt valt op dat weinig bekend is over de ontwikkeling van de normwaarden. Tevens zijn er vanuit de literatuur verschillende normwaarden beschikbaar. De volgende vraag staat in dit huidige bacheloronderzoek centraal: ''In welke mate corresponderen de beschikbare normwaarden volgens Garliner (1982) van de Force Scale Chatillon-N.Y.-U.S.A.-Model In-10 met de meetresultaten van een volwassen onderzoekspopulatie?'' Methode: Aan de hand van kwantitatief onderzoek werden de lipdrukscores van 217 volwassen respondenten vergeleken met de beschikbare normwaardes van Garliner. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van bestaande, al verzamelde onderzoeksdata door derden, namelijk: (1) de verzamelde gegevens uit het afstudeeronderzoek van Roenhorst (2020); (2) de verzamelde gegevens tijdens de jaarlijkse ouderavonden van de Hanzehogeschool Groningen in de periode 2014-2017 en (3) de verzamelde gegevens van 1 groep studenten Mondzorgkunde die deelnamen aan de keuzemodule Logopedie & Mondzorg. De verkregen scores zijn op verschillende parameters (lipdruk, geslacht, leeftijd) vergeleken met de beschrikbare normscores opgesteld door Garliner vergeleken. Resultaten: In totaal had 54,3% van de onderzoekspopulatie een lipduk welke overeenkomt met de beschikbare normwaarden van 3 tot 5 pounds per square inch. Mannen hebben in deze onderzoekspopulatie een significant hogere lipdruk dan vrouwen. Een significante maar zwakke correlatie tussen leeftijd en lipdruk werd gevonden; oudere participanten hadden een hoger lipdruk dan jongere participanten. Discussie: Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij ongeveer de helft van de onderzochte populatie de opgestelde normscores van Garliner passend en bruikbaar zijn. De normscores lijken minder passend te zijn bij mannen en oudere participanten. Uit het verschil tussen de lipdrukscores van mannen en vrouwen kan geconcludeerd worden dat hogere normwaarden voor mannen bepaald moeten worden. De toenemende lipdruk bij de oudere participanten suggereert een onderling in verschillende leeftijdscategorieën met verschillende normwaardes. Bevat tevens een samenvatting in het Engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2020-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk