De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mijn GeldMap

Begeleidend document Advies

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Mijn GeldMap

Begeleidend document Advies

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds juli 2021 heeft Wender door een nieuwe wetgeving van De Nederlandse Bank niet meer de
bevoegdheid om de financiën van de vrouwen te beheren. Deze verandering heeft ervoor gezorgd
dat de vrouwen zelfregie hebben over hun financiën. Echter zijn de vrouwen niet altijd financieel
zelfredzaam, daardoor wordt gezien dat steeds meer vrouwen in de schulden raken. Voorheen
konden vrouwen die nieuw binnenkwamen bij Wender een machtiging tekenen waardoor hun
uitkering of loon rechtstreeks op de rekening van Wender werd gestort. Wender zorgde dat de vaste
lasten werden betaald en het overige geld kregen de vrouwen op hun eigen rekening gestort. De
materieel hulpverleners en trajectbegeleiders hielpen de vrouwen om hun inkomsten en uitgaven
overzichtelijk te maken en leerden hen vaardigheden aan om financiële zelfredzaamheid te
bevorderen. Door deze verandering had de afdeling Beleid en Kwaliteit van Wender het volgende
vraagstuk liggen: ‘Welk product kan ontwikkeld worden waardoor onze bewoners meer overzicht
krijgen in hun geldzaken en hoe kan dat overzichtelijk zijn zonder dat het kinderachtig wordt?’
Uit de analyse van de situatie bleek dat bij de verschillende locaties van Wender, vrouwen moeite
hebben met het krijgen van overzicht in hun financiën. Verder werd gezien dat dit met name
voorkomt bij de doelgroep vrouwen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Dit heeft te
maken met de taalbarrière, onvoldoende kennis over de Nederlandse systemen en vaardigheden op
het gebied van financiën. Aan de hand van het vooronderzoek hebben wij de volgende doelstelling
beschreven: “Het ontwikkelen van een product voor de vrouwen met een niet-Nederlandse culturele
achtergrond, die verblijven bij de Vrouwenopvang in Groningen, om ze met ondersteuning van hun
begeleiders op weg te helpen om financieel zelfredzaam te zijn, zodat zij duurzaam uitstromen”.
Om de doelstelling te behalen zijn wij gestart met veldonderzoek en literatuuronderzoek. We hebben
meerdere externe organisaties gesproken met als doel hun succesverhalen te horen in hun
begeleiding op financieel gebied bij mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Uit
enkele gesprekken met organisaties kwam naar voren dat zij tegen hetzelfde vraagstuk aanlopen.
Alle succesverhalen hebben we gebundeld om deze vervolgens voor te leggen aan de begeleiders en
vrouwen binnen de Vrouwenopvang. Hier zijn ontwerpeisen uit ontstaan om ons product uit te
werken. We hebben een fysieke map ontworpen die bijdraagt aan het krijgen van overzicht in
inkomsten en uitgaven, informatie verschaft over Nederlandse instanties, stimuleert om post te
administreren en archiveren en inzicht geeft in het traject binnen Wender.
We hebben in dit rapport zes aanbevelingen beschreven, die kunnen bijdragen aan het succes van
het product en het product kunnen aanvullen. Ten eerste, de map evalueren na zes maanden gebruik
in de praktijk. Ten tweede, de map vertalen naar de meest voorkomende talen. Ten derde, een
samenwerking opzetten met het WIJ-team Oosterparkwijk. Ten vierde, voorlichting geven om de
kennis en vaardigheden op het gebied van financiën te vergroten. Ten vijfde, de retour afzender
sticker van Steffie aanbieden. Ten zesde, de map is breed inzetbaar, daarom bevelen wij aan om het
product zowel binnen als buiten de organisatie te delen.

Toon meer
OrganisatieHanze
OpleidingSocial Work [vanaf 1 sept. 2017 ...]
AfdelingAcademie voor Sociale Studies
PartnerWender
Datum2023-05-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk