De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De test-hertest betrouwbaarheid van de reactieve change of direction test van de Microgate Witty-SEM

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De test-hertest betrouwbaarheid van de reactieve change of direction test van de Microgate Witty-SEM

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Bij het meten van de behendigheid bij sport specifieke trainingen en revalidatie in de fysiotherapie ligt de nadruk voor alsnog op het reageren op voorspelbare visuele stimuli. Het meten van reactieve behendigheid, waarbij de nadruk ligt op cognitieve en reactieve impulsen, is een relevant en belangrijk aspect bij het meten van de behendigheid voor invasieve sporters en revalidanten. De Microgate Witty-SEM is een recent geïntroduceerd meetinstrument om met behulp van traffic light(s) onder andere reactieve behendigheid te meten. Om dit meetinstrument te kunnen toepassen is het meten van betrouwbaarheid een eerste stap. De vraagstelling van dit onderzoek luidt: Wat is de test-hertest betrouwbaarheid van de reactieve change of direction test van de Microgate Witty-SEM met deelnemers in de leeftijd van 18-28 jaar?
Methode: Voor dit onderzoek is er een cross-sectioneel onderzoeksdesign met een pre-post meting toegepast. Er zijn dertien studenten, in een leeftijdsrange van achttien en achtentwintig jaar en onderverdeeld in vijf mannen en acht vrouwen, geïncludeerd in deze studie. De deelnemers zijn random geworven onder studenten van de Gezondheidsacademie van de Hanzehogeschool Groningen. De deelnemers hebben voorafgaand aan de metingen een korte vragenlijst ingevuld en het written informed consent ondertekend. Voor het uitvoeren van de test-hertest metingen de change of direction test is een protocol ontwikkeld. Gestart is met het afleggen van driemaal sprint van zeven meter, op grond waarvan de vertragingstijd tijd is berekend. Tot slot is tweemaal change of direction test uitgevoerd, met vijf minuten pauze. Er is een Spearman Rho en een Intraclass Correlatie Coëfficiënt toegepast om de test-hertest betrouwbaarheid te berekenen.
Resultaten: De gemiddelde berekende vertragingstijd is 0.72 (SD 0.10) seconde. De gemiddelde sprinttijd van de eerste meting is 3.0 (SD 0.58) seconde en die van de tweede meting is 2.9 (SD 0.43) seconde. De test-hertest betrouwbaarheid is Rho 0.86 op basis van de correlatieberekening van Spearman en ICC 0.88 (95%CI 0.61-.096) op basis van de Intra Class Correlation Coëfficiënt berekening. Uit partiële correlatiecoëfficiënt berekeningen blijkt dat de test-hertest correlatiecoëfficiënten gecorrigeerd voor sprintsnelheid r=0.12 en gecorrigeerd voor geslacht r=0.68 zijn.
Conclusie: Dit onderzoek laat een goede test-hertest betrouwbaarheid van de reactieve change of direction test van de Microgate Witty-SEM bij jonge proefpersonen zien. De resultaten van deze studie tonen aan dat er systematische verschillen in reactietijd tussen mannen en vrouwen en het type sportbeoefening (sprintcapaciteit) bestaan. Dit kan betekenen dat er geslachts- en sport specifieke normen voor de beoordeling van de reactietijd van de reactieve change of direction test van de Microgate Witty-SEM moeten worden ontwikkeld.
Aanbevelingen: Aanbevolen wordt om het betrouwbaarheidsonderzoek (test-hertest) van dit meetinstrument bij een grotere steekproef van specifieke doelgroepen uit te voeren zodat het uiteindelijk op grotere schaal toegepast kan worden. Hierbij is het van belang om een gestandaardiseerd meetprotocol te ontwikkelen. Tot slot is het van belang om de validiteit van de reactietijd van deze reactieve behendigheidstest te onderzoeken.
Samenvatting ook in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2020-01-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk