De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De verantwoordelijkheden van de logopedist binnen het tracheacanule beleid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De verantwoordelijkheden van de logopedist binnen het tracheacanule beleid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

INLEIDING Logopedisten in ziekenhuizen spelen vaak een belangrijke rol in de begeleiding van patiënten met een tracheacanule. In Nederland lijkt de rol niet goed beschreven te zijn. Werken met patiënten met een tracheacanule al dan niet met een vastgelegd protocol, kan leiden tot verschillende invulling van de verantwoordelijkheden van de logopedist. In Nederland ontbreekt een dergelijk landelijk protocol en is er nog weinig beschreven over de verantwoordelijkheden van de logopedist bij de behandeling en begeleiding van volwassen patiënten met een tracheacanule. Gezien de complexe zorg lijkt samenwerken met de betrokken disciplines van groot belang. Met onderhavig onderzoek wordt getracht inzicht te geven in de verantwoordelijkheden die logopedisten in Nederlandse ziekenhuizen hebben in de behandeling en begeleiding van patiënten met een tracheacanule. Het doel is om daarmee tot aanbevelingen en eventuele verbeterpunten te komen voor de begeleiding van deze patiëntengroep door het logopedische werkveld.
METHODE Er is gebruik gemaakt van een eenmalige online enquête, welke bestond uit zowel open-, meerkeuze-, als gesloten vragen. Vragen binnen de enquête waren gericht op de verschillende verantwoordelijkheden van de logopedist en opgesteld aan de hand van een Britse protocol ‘Tracheostomy Competency Framework’. De online enquête werd uitgezet onder acht logopedisten werkzaam in Nederlandse ziekenhuizen. Om de betrouwbaarheid van de resultaten te verhogen is de online enquête eerst als pilot versie uitgezet. De verkregen data uit de meerkeuze-, en gesloten vragen van de online enquête zijn geanalyseerd aan de hand van beschrijvende statistiek. De open vragen zijn geanalyseerd aan de hand van codering op themaniveau. Het onderzoek voldeed aan de criteria voor ethische toelaatbaarheid.
RESULTATEN De handelingen met betrekking tot de canulezorg zijn voornamelijk de verantwoordelijkheid van het verpleegkundig personeel / de verpleegkundig specialist, de behandelend arts of de intensivist. De taken, met betrekking tot de stappen in het canulebeleid en eventueel proces naar decanuleren, zijn volgens de respondenten niet toe te schrijven aan één discipline, maar aan meerdere disciplines.
DISCUSSIE De conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden, is dat deze verantwoordelijkheden voor een deel overeenkomen en voor een deel verschillend zijn voor de logopedische afdelingen van de deelnemende Nederlandse ziekenhuizen. Op basis van de resultaten uit de enquêtes en de vergelijking met de bestudeerde literatuur kunnen enkele aanbevelingen worden gegeven ter bevordering van kwaliteitszorg voor deze patiënten groep. De uitkomsten en aanbevelingen uit dit onderzoek kunnen een toegevoegde waarde hebben voor logopedisten en uiteindelijk, wat nog veel belangrijker is, voor een zeer kwetsbare patiëntengroep met complexe problematiek.
Bevat ook een samenvatting in het Engels.

Toon meer
OrganisatieHanze University Groningen
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
PartnerHanzehogeschool
Datum2019-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk