De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Luid en laag

Een onderzoek naar de ervaringen van mensen met de ziekte van Parkinson en diens co-therapeut met de transfer van de Pitch Limiting Voice Treatment

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Luid en laag

Een onderzoek naar de ervaringen van mensen met de ziekte van Parkinson en diens co-therapeut met de transfer van de Pitch Limiting Voice Treatment

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: Er zijn wereldwijd meer dan zes miljoen mensen met de Ziekte van Parkinson (ZvP) en dit aantal zal de komende jaren stijgen. Deze neurodegeneratieve ziekte uit zich in trillen, stijfheid,
cognitieve achteruitgang en een hypokinetische dysartrie. Onder andere een zwakke, zachte stem en kleine articulatiebewegingen, zijn kenmerkend voor de hypokinetische dysartrie. De methode die in Nederland door logopedisten gebruikt wordt om de spraakstoornis te behandelen is de Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT). Deze methode is gericht op een lagere en luidere stem waardoor articulatie bewegingen vanzelf vergroten. De luidere en lagere stem en grotere articulatiebewegingen zorgen samen voor een verbeterde verstaanbaarheid. Door de cognitieve degeneratie is de transfer, oftewel
het generaliseren van de geleerde techniek naar dagelijkse situaties lastiger; daarom is een betrokken mantelzorger (co-therapeut) van groot belang bij deze behandelmethode. In de wetenschappelijke literatuur is weinig bekend over hoe mensen met de ZvP en diens co-therapeut de PLVT en de transfer van deze methode hebben ervaren. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in ervaringen van mensen met de ZvP en co-therapeuten om mogelijkheden tot verbetering van de behandeling te identificeren.
Methode: Het gaat om een kwalitatief onderzoek, waarbij deels kwalitatieve en deels kwantitatieve data verzameld wordt door middel van twee vergelijkbare vragenlijsten: één voor mensen met de ZvP en één voor hun co-therapeuten. Deze vragenlijsten waren gericht op het verkrijgen van kwantitatieve en kwalitatieve data, waarbij de vragen gericht waren op tevredenheid en ervaringen. De vragenlijsten zijn opgesteld aan de hand van literatuuronderzoek. Meerkeuze- en gesloten vragen zijn geanalyseerd door middel van beschrijvende statistiek. De open vragen zijn gecodeerd en
geanalyseerd.
Resultaten: In totaal hebben zes mensen met de ZvP en vijf co-therapeuten deelgenomen aan het onderzoek. De deelnemers beoordeelden de transfer van de PLVT goed en vulden dit waar nodig aan met wensen en opmerkingen. Zowel de mensen met de ZvP als het merendeel van de cotherapeuten geeft aan tevreden te zijn over de manier en mate van betrokkenheid van de cotherapeut. Een aantal co therapeuten geeft aan graag meer betrokken te worden en meer tips van de logopedist te ontvangen.
Discussie: Er zijn aanbevelingen gedaan op het vlak van: (1)het inventariseren van de dagelijkse situatie van de cliënt en co-therapeut, (2) de hulpvraag, (3) het gebruik van de PLVT-app en (4) het expliciet benoemen van het doel van oefeningen. Bevat tevens een samenvatting in het engels

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingLogopedie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Datum2020-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk