De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De effecten van kinesiotape in vergelijking met oefentherapie bij patiënten met het subacromiaal pijnsyndroom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De effecten van kinesiotape in vergelijking met oefentherapie bij patiënten met het subacromiaal pijnsyndroom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding - Het subacromiaal pijnsyndroom (SAPS) is de meest voorkomende oorzaak van schouderpijn. De fysiotherapeutische behandeling hiervan bestaat vaak hoofdzakelijk uit oefentherapie. Kinesiotape is een behandelmethode waar nog veel onduidelijkheid over is maar die de laatste jaren steeds meer wordt toegepast in de fysiotherapie. Het doel van deze literatuurstudie is om meer kennis en inzicht te bieden over de behandeling van het subacromiaal pijnsyndroom met kinesiotape. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Wat zijn de effecten van kinesiotape in vergelijking met oefentherapie bij patiënten met het subacromiaal pijnsyndroom?’
Methode - Voor deze literatuurstudie is systematisch gezocht naar studies in de databanken PubMed, CINAHL, Sciencedirect en Cochrane Library. Een zoekstrategie is opgesteld op basis van de zoektermen subacromial impingement syndrome, kinesiotape en exercise therapy, met daarbij mogelijke synoniemen. Op basis van in- en exclusiecriteria, titel, abstract en de volledige tekst zijn studies gescreend en geïncludeerd. Voor het beoordelen van de methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies is gebruik gemaakt van de PEDro schaal. Van de studies is gekeken naar het statistisch significante verschil per uitkomstmaat binnen de interventiegroepen en tussen de groepen waar kinesiotape en oefentherapie als interventie werden toegepast.
Resultaten - In totaal zijn vijf studies geïncludeerd. De uitkomsten pijn, mobiliteit, het functioneren en de beperkingen van de schouder zijn onderzocht. De vier studies die pijn onderzocht hebben lieten een statistisch significante vermindering van pijn zien. De actieve anteflexie en abductie is in twee van de drie studies significant verbeterd. De exorotatie is in twee studies onderzocht en in een studie significant verbeterd. Het functioneren en de beperkingen van de schouder zijn in twee studies onderzocht en lieten elk in beide studies een significant verschil zien.
Conclusie – Uit de resultaten van dit literatuuronderzoek blijkt dat kinesiotape en oefentherapie effectief is voor de vermindering van pijn, het vergroten van de mobiliteit, het verbeteren van het functioneren van de schouder en het verminderen van de beperkingen van de schouder op korte termijn bij patiënten met het subacromiaal pijnsyndroom. Echter is er te weinig onderzoek gedaan om een uitspraak te doen over welke therapie effectiever is.

Toon meer
OrganisatieHanzehogeschool Groningen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie voor Gezondheidsstudies
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk