De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Evaluatie vakantiescholen 2012

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Evaluatie vakantiescholen 2012

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gemeente Rotterdam en het programmabureau Beter Presteren hebben de ambitie om de onderwijsresultaten voor alle leerlingen binnen het primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs te verhogen. Het ontwikkelen en behouden van talent is de komende jaren prioriteit in Rotterdam. Vakantiescholen moeten hieraan bij dragen. Om de resultaten van vakantiescholen in kaart te brengen heeft de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent afgelopen zomer een onderzoek uitgevoerd op negen Rotterdamse basisscholen en twee vo-scholen. Ten eerste zijn de kenmerken van de vakantieschoolprogramma’s op deze scholen in kaart gebracht, te weten: duur van de vakantieschool, mate van aandacht voor individuele leerdoelen binnen de vakantieschool en inhoudelijke aandacht binnen het lesprogramma voor taal en rekenen en overige activiteiten. Daarnaast is het effect van de vakantiescholen onderzocht door op deze scholen toetsen af te nemen bij in totaal 164 leerlingen op drie verschillende domeinen: sociaal emotioneel zelfbeeld (CBSK), technische leesvaardigheid (DMT) en rekenvaardigheid (TTA). Tenslotte is bekeken of en in hoeverre behaalde resultaten in verband staan met verschillende kenmerken van het vakantieschoolprogramma, en een tweetal leerling kenmerken, namelijk: leeftijd van de leerling en sociaal economische status (SES) van het gezin waar de leerling uit komt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Talentontwikkeling
Datum2012-11-15
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk