De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Disability studies en participatie

een pleidooi voor diversiteit

Rechten:

Disability studies en participatie

een pleidooi voor diversiteit

Rechten:

Samenvatting

‘Op naar een participatiesamenleving!’ is dit jaar de boodschap uit de troonrede. Maar wat wordt daar mee bedoeld? Hoe pakt dit uit in de praktijk? Zijn we het eens over wat participatie is en wat het van mensen vraagt? En wat blijft er onbesproken als het gaat over de participatiesamenleving? Mieke Cardol schetst in haar openbare les de verschillende kanten van het participatie-ideaal en de gevolgen hiervan. Zij noemt participatie een merkartikel dat in de markt is gezet. Het is een nieuw woord voor iets dat daarvoor ook al bestond. Impliciet wordt de boodschap overgedragen dat bepaalde vormen van participatie horen bij goed burgerschap. Hierdoor krijg je het idee dat de samenleving uit twee groepen mensen bestaat: zij die participeren en erbij horen, en zij die niet participeren en er niet bij horen. Het wordt tijd om genuanceerder over participatie te denken. Het ideaal van participatie in het dagelijks leven heeft een andere dynamiek en logica dan de beleidsidealen over participatie. Wat één ideaal lijkt, kent verschillende gezichten en dilemma’s. Het perspectief van Disability Studies maakt het mogelijk om het onderwerp met nieuwe ogen te beschouwen: hoe kan een samenleving er uit zien waarin niet een modelburger centraal staat, maar burgers in al hun diversiteit? Het maatschappelijk belang van anders kijken naar participatie is groot, wil werkelijk iedereen de kans krijgen om mee te tellen in de samenleving. Lectoraat Disability Studies; Diversiteit in participatie. Met het lectoraat wil Mieke Cardol een bijdrage leveren aan de participatie en kwaliteit van leven van mensen met beperkingen. Het lectoraat is ingebed in Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en kwam tot stand in samenwerking met Disability Studies in Nederland.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Zorginnovatie
Datum2013-11-12
TypeBoek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk