De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Er is disciplinebreed sprake van relatieve onbevoegdheid en onbekwaamheid op het gebied van kwetsbare ouderen

Commentaar

Rechten:

Er is disciplinebreed sprake van relatieve onbevoegdheid en onbekwaamheid op het gebied van kwetsbare ouderen

Commentaar

Rechten:

Samenvatting

De laatste jaren is er veel te doen over de kwaliteit van de gezondheidszorg voor de snel groeiende
groep kwetsbare ouderen, specifiek de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De bescheiden resultaten
uit wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke verbetering, zoals die naar voren komen in
het NPO-programma, laten zien dat interventies bij kwetsbare ouderen niet gemakkelijk succesvol
zijn toe te passen. De afgesproken interventies worden in de helft van de gevallen niet uitgevoerd.
Onderzoek laat zien dat op het gebied van kwetsbare ouderen de opleiding van professionals (o.a.
verpleegkundigen, artsen) ernstig tekortschiet. Het gevolg van de tekortschietende opleidingen
is dat er bij de meeste disciplines sprake is van relatieve onbevoegdheid en onbekwaamheid op
het gebied van de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen. Regering, inspectie en betrokken
koepelorganisaties zouden de focus hierop moeten richten in plaats van de controle aan te scherpen.
Als we ons beleid niet veranderen en niet investeren in de oplossing van de fundamentele
tekortkomingen in het onderwijs, inclusief de herregistraties, blijven we bouwen op drijfzand.
Het opstellen van een convenant tussen veldpartijen en IGZ/VWS en OCW lijkt een volgende
noodzakelijke stap om dit fundamentele opleidingsprobleem binnen vijf jaar tot een oplossing te
brengen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Rotterdam
LectoraatKenniscentrum Zorginnovatie
Gepubliceerd inTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie Springer, Vol. 5, Uitgave: 47, Pagina's: 185-189
Datum2016-10-14
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk