De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg met werk

Praktijkonderzoek naar de plaatsing bij werkgevers van jongeren met een arbeidsbeperking uit het PrO en VSO in het kader van de Sluitende Aanpak van de Gemeente Amsterdam

Rechten:

Op weg met werk

Praktijkonderzoek naar de plaatsing bij werkgevers van jongeren met een arbeidsbeperking uit het PrO en VSO in het kader van de Sluitende Aanpak van de Gemeente Amsterdam

Rechten:

Samenvatting

De volgende vraagstelling staat centraal in dit onderzoek:
Welke bevorderende en belemmerende factoren doen zich voor bij een plaatsing mét en zonder loonwaarde
van jongeren met een PrO/VSO-achtergrond, in het kader van de Langdurige begeleiding loonwaarde door
jobcoaches van de afdeling Werk en Re-integratie (Gemeente Amsterdam)?
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Jongerenteam van de gemeente Amsterdam, afdeling Werk en
re-integratie. In dit onderzoek wordt gekeken naar de factoren die bijdragen aan het - al dan niet met inzet van
loonwaardesubsidie - plaatsen van jongeren uit het Praktijkonderwijs (PrO) en het voortgezet speciaal onderwijs
(VSO) op de arbeidsmarkt.
Het Jongerenteam, afdeling Werk en Re-integratie (W&R) van de gemeente Amsterdam is in het kader van de
Participatiewet verantwoordelijk voor de arbeidstoeleiding van jongeren met een arbeidsbeperking. Met het
ingaan van de Participatiewet is het project Sluitende aanpak ontwikkeld vanuit het streven om Amsterdamse
jongeren met een arbeidsbeperking vanuit PrO en VSO, doormiddel van een jobcoach in hun zoektocht naar een
passende functie te ondersteunen. Deze ondersteuning vindt plaats binnen de module Langdurige begeleiding
loonwaarde (LBL). De twee belangrijkste instrumenten binnen deze module zijn: werken naar loonwaarde door
middel van het inzetten van loonwaardesubsidie en jobcoaching.
De gemeente heeft van de wethouder Werk, Inkomen en Participatie twee jaar gekregen om het beleid en de
werkwijze betreffende deze doelgroep te ontwikkelen, uit te voeren en vast te stellen. Na een jaar het beleid te
hebben uitgevoerd willen de projectleider en de teammanager van het Jongerenteam door middel van dit
onderzoek achterhalen welke factoren hebben bijgedragen aan de plaatsingen en begeleiding van jongeren uit
het PrO/VSO naar de arbeidsmarkt. Dit onderzoek geeft inzicht in de bevorderende en belemmerende factoren
die zich voor doen bij een plaatsing. Daarnaast geeft dit onderzoek en enkele aanbevelingen teneinde de
begeleiding van de jobcoach te verbeteren zodat meer jongeren aansluitend aan het PrO/VSO (duurzaam)
uitstromen naar de arbeidsmarkt
Op basis van de resultaten en conclusie kan worden gesteld dat de meeste bevorderende en belemmerende
factoren hetzelfde zijn voor zowel de jongeren geplaatst met inzet van LWS als voor de jongeren geplaatst
zonder inzet van LWS. Verder blijkt uit dit onderzoek dat het wel of niet inzetten van LWS geen beduidende rol
speelt in het plaatsingsproces. Zowel de motivatie van de jongeren, de bereidheid van de werkgevers en het
contact tussen de jobcoaches en de jongeren dragen bij aan het succes van het proces, de plaatsingen en de
duurzaamheid hiervan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingSociaal-Juridische Dienstverlening
AfdelingFaculteit M&B
PartnerGemeente Amsterdam
Datum2017-07-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk