De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De geloofwaardigheid van LHBTI asielaanvragen’

een onderzoeksrapport omtrent de geloofwaardigheid van seksuele geaardheid van LHBTI-vreemdelingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De geloofwaardigheid van LHBTI asielaanvragen’

een onderzoeksrapport omtrent de geloofwaardigheid van seksuele geaardheid van LHBTI-vreemdelingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Drie homoseksuele mannen uit Sierra Leone, Oeganda en Senegal hebben in Nederland asiel aangevraagd. Zij stelden bij de aanvraag dat zij wegens hun seksuele geaardheid vrezen voor vervolging in hun land van herkomst. In deze landen wordt homoseksualiteit strafrechtelijk vervolgd. Ondanks het feit dat homoseksualiteit in deze landen strafbaar is gesteld en in Nederland niet wordt getwijfeld aan hun seksuele geaardheid, zijn alle drie de aanvragen toch afgewezen. Deze aanvragen zijn afgewezen, omdat de desbetreffende asielzoekers volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onvoldoende bewijs konden leveren dat zij gevaar lopen in hun land van herkomst. Zo zouden zij onvolledige verklaringen hebben afgelegd over hun homoseksuele gevoelens en hun seksuele geaardheid niet tijdig kenbaar hebben gemaakt. Ook is hun verweten dat zij onvoldoende kennis hebben van de Nederlandse LHBTI-gemeenschap. Deze casus speelt zich af in het XYZ-arrest. Samen met het ABC-arrest, dat verderop in het onderzoek wordt besproken, hebben deze arresten meer invulling gegeven aan de geloofwaardigheidsbeoordeling van de seksuele geaardheid van LHBTI-vreemdelingen.
De centrale onderzoeksvraag luidt: Welk advies kan worden gegeven aan Sanchez Advocatenpraktijk over de wijze waarop asielaanvragen van LHBTI-vreemdelingen zodanig kunnen worden onderbouwd (betreffende hun seksuele geaardheid), dat zij in aanmerking komen voor vluchtelingenstatus.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingFaculteit M&B
PartnersSanchez Advocatenpraktijk
Datum2019-08-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk