De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Businessplan

Respijt

Open access

Rechten:

Businessplan

Respijt

Open access

Rechten:

Samenvatting

De omslag in de maatschappij vraagt om een flexibiliteit en aanpassingsvermogen in de gezondheidzorg. Dit geldt ook voor zorginstellingen, zij moeten steeds vaker op zoek naar een andere manier van werken om inkomsten te genereren. De vergrijzing, vele bezuinigingen en de toenemende druk op de gezondheidszorg vraagt om een slimme manier van werken om toenemende kosten te kunnen omzeilen. Ouderen kunnen door de nieuwe wet en regelgeving zo lang mogelijk thuis wonen. Hierin spelen de nieuwe technologieën een grote rol.
De zorg wordt duurder en Laurens heeft hier ook mee te maken, de ouderen blijven langer thuis wonen waardoor er leegstand van bedden ontstaat. Locatie De Oudelandse Hof heeft te maken met een dreigende leegstand van bedden. Aangezien dit geen gewenste situatie is, heeft de opdrachtgever van De Oudelandse Hof, de opdracht gegeven om te onderzoeken welke (nieuwe) doelgroepen kunnen worden opgenomen in de organisatie. Om dit goed te onderzoeken heeft er een marktonderzoek plaatsgevonden. Uit de externe analyse kwam naar voren dat de mantelzorgers vaker overbelast raken omdat de zorgvrager langer thuis kan blijven wonen. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. De gemeenten moeten meer aandacht hebben voor de ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben. De gemeente Langsingerland is op zoek om de zorgtaak van de mantelzorgers te verlichten. In de gemeente Langsingerland wordt geen respijtzorg in de vorm van logeeropvang gegeven. Deze constatering is een mooie aanleiding om te gaan onderzoeken of respijtzorg in de vorm van logeeropvang te realiseren valt in De Oudelandse Hof. De centrale vraagstelling luidt dan ook als volgt:
Is respijtzorg in de vorm van logeeropvang binnen De Oudelandse Hof, een succesvolle innovatie welke aansluit bij de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen?
Door middel van een theoretisch kader is er een beeld gevormd wat respijtzorg is, wie is de mantelzorger en wat is de rol van de informele en formele zorg. Daarnaast heeft er een kwantitatief en kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. Er zijn drie interviews geweest en een intern onderzoek om een beeld te vormen in hoeverre de mantelzorgers overbelast zijn. De bevindingen zijn dat de mantelzorgers steeds meer overbelast raken waardoor de eigen problemen over het hoofd worden gezien en zij zelf geen tijd meer hebben om op adem te komen. Het is daarom belangrijk dat (overbelaste) mantelzorgers gebruik kunnen maken van respijtzorg om de zorg langer vol te houden, hierdoor kunnen de zorgvragers langer thuis blijven wonen. De aanbeveling is om in De Oudelandse Hof respijtzorg te realiseren in de vorm van logeeropvang, hiervoor zijn er een stuk of acht aanbevelingen gedaan om respijtzorg te kunnen gaan implementeren.
Na de aanbevelingen is er gestart met het schrijven van een businesscase. Hiervoor is het Canvas business model gebruikt. Met behulp van een strategie worden de negen bouwstenen van het Canvas business model beschreven voor de dienst respijtzorg. De onderwerpen personele inzet, kwaliteit, financiën en het commerciële plan zijn in de business case uitvoerig beschreven.
De Oudelandse Hof heeft zeker de expertise en de kwaliteiten in huis om respijtzorg te gaan bieden. De logeeropvang kan draaien op de bestaande middelen binnen de organisatie. De huisvesting is aanwezig en door de financiële bijdrage die aangeboden wordt door de gemeente Langsingerland kan je met respijtzorg kostendekkend draaien. Een mooie aangelegenheid om dit nieuwe product in de markt te zetten voor de (overbelaste) mantelzorgers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingManagement in de Zorg
AfdelingFaculteit M&B
PartnerLaurens locatie De Oudelandse Hof
Datum2016-08-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk