De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bijzonder Welkom

Bijzonder in gewone zorg

Open access

Rechten:

Bijzonder Welkom

Bijzonder in gewone zorg

Open access

Rechten:

Samenvatting

De voorliggende businesscase beschrijft een onderneming in de verstandelijk gehandicapten zorg. De ondernemer heeft vanuit een meerdere jaren praktijkervaring geconstateerd, dat er voor sommige clienten met een LVB en MVG, weinig tot geen kleinschalige woonvoorzieningen bestaan. Daar waar die behoefte voor deze doelgroep er wel is. De businesscase omschrijft een voorziening voor deze clienten. Een woon/ werk omgeving met de naam “Bijzonder Welkom”. Het doel van “Bijzonder Welkom” is, om voor cliënten met LVB en MVG een eigen thuis te bieden. Een thuis waar zij worden geaccepteerd zoals ze zijn, waar zij ongeacht hun gedraging altijd welkom zijn. Waar zij afgestemd op eigen vermogen kunnen ontwikkelen naar volwaardig burgerschap binnen de eigen mogelijkheden.

Een onderdeel van de business case is een onderzoek. Het verkennend kwalitatief onderzoek heeft als centrale vraagstelling: “Is het exploiteren van een zelfstandige, kleinschalige woon/werkvorm (“Bijzonder Welkom”) voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag organisatorisch en financieel haalbaar?” Uit het onderzoek blijkt dat dit haalbaar is.

Vanuit de omgevingsanalyse is onder andere aangetoond dat de doelgroep LVB en MVG groter wordt. Dit heeft onder andere te maken met de complexiteit van de huidige maatschappij en de problemen die dit voor de doelgroep met zich mee brengt, om mee te komen in de huidige maatschappij. Uit het theoretisch onderzoek is de behoefte van de cliënt duidelijk geworden. Het theoretisch kader biedt een fundament voor de opzet van de organisatie “Bijzonder Welkom”. Vanuit de basis behoefte van de mens wordt een brug geslagen naar de behoefte van de cliënt met LVB en MVG. Het theoretisch kader sluit af met het fundament voor de gehele organisatie; het handelingskader. Een kader dat vanuit inhoudelijk, organisatorisch en financieel oogpunt ondersteunt, om vanuit een breed perspectief, naar de behoefte van de cliënt te kijken.

Om antwoord te kunnen geven op de organisatorische en financiële haalbaarheid van de organisatie is er onderzoek gedaan naar wat nodig is om een dergelijke voorziening tot een succes te maken. Het volgende is onder andere geconcludeerd:
- Er dient intensieve samenwerking plaats te vinden tussen de begeleiding, de cliënt en de omgeving van de cliënt. De omgeving, het terrein, de gezamenlijke ruimtes en de appartementen dienen naadloos aan te sluiten bij de vraag die gesteld wordt vanuit de cliënt.
- De werving en selectie van de locatiemanager, de gedragskundige en het personeel is specifiek gericht op de doelgroep en de personele bezetting dient te bestaan uit een 24 uurs bezetting.
- Door intensief samen te werken met verschillende stakeholders wordt de organisatie verstevigd. Zonder steun van buitenaf kan de organisatie niet bestaan.
- In de eerste twee jaar dient zeer intensief tijd te worden gestoken in de bekendheid van “Bijzonder Welkom”.
- De start van “Bijzonder Welkom” is geheel afhankelijk van een geldschieter. Een instelling, een franchise organisatie of een andere geldschieter dient bereid te zijn te investeren in “Bijzonder Welkom”.
- De totale exploitatie begroting komt positief uit, inclusief de afbetaling van de geleende investeringsbegroting.
- Er is bewust gekozen verder geen inkomsten mee te nemen. De begroting is gebaseerd op de absolute basis inkomsten en uitgaven. Er kan in de toekomst nog gekeken worden naar mogelijke extra inkomsten vanuit meerdere verdienmodellen.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft “Bijzonder Welkom” zich ten doel gesteld om binnen twee jaar een woon/ leefomgeving te realiseren waar 16 cliënten met LVB en MVG wonen en werken. Een locatiemanager, gedragskundige en een deskundig team, binnen “Bijzonder Welkom”, dragen samen de totale organisatie van “Bijzonder Welkom”.

De visie van “Bijzonder Welkom” draagt uit, dat zij de cliënt met LVB en MVG weer terug zetten in hun eigen kracht. Door de specifieke op de doelgroep gerichte leefomgeving is “Bijzonder Welkom” in staat, passend aanbod te bieden aan de cliënt. Binnen “Bijzonder Welkom” wordt altijd perspectief gezien.

Voor cliënt en medewerkers biedt “Bijzonder Welkom” een zeer mooie en uitdagende werkplek. Het bijzondere van “Bijzonder Welkom” is dat daar waar de zorg in de gemiddelde instelling en/of kleinschalig woonvoorziening stopt, vanwege het moeilijk verstaanbare gedrag van de cliënt met LVB, het voor “Bijzonder Welkom” pas begint.
Juist die cliënt is “Bijzonder Welkom”.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingManagement in de Zorg
AfdelingFaculteit M&B
PartnerHet Raamwerk
Datum2016-08-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk