De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met kleding van Uniek laat je zien wie je bent!

Open access

Rechten:

Met kleding van Uniek laat je zien wie je bent!

Open access

Rechten:

Samenvatting

Realiseren wat eigenlijk zo gewoon is! Fashion Uniek is een nieuw op te zetten kledingproductielijn voor vrouwen tussen de 30-50 jaar met een lichamelijke beperking. Deze vrouwen, die de vlotte uitstraling van de reguliere kleding willen, zijn nu afhankelijk van het huidige marktaanbod waarbij de pasvorm niet goed aansluit bij hun lichaam. Er zijn wel kledingspeciaalzaken voor hen maar deze voldoen niet aan de uitstraling die zij beogen. Fashion Uniek levert een maatschappelijke bijdrage aan de vrouw met een lichamelijke handicap door het aanbieden van trendy kleding met slimme aanpassingen en stimuleert daardoor de emancipatie van deze vrouwen.

Om de behoefte te peilen bij de doelgroep naar de aspecten waar Fashion Uniek rekening mee moet houden, is onderzoek verricht. De centrale onderzoeksvraag en de daaruit voortvloeiende deelvragen zijn als volgt gesteld.
Centrale onderzoeksvraag:
• Welke aspecten zijn belangrijk bij aanschaf van aangepaste kleding door de doelgroep?
De deelvragen:
1. Welke wensen stelt de doelgroep aan aangepaste kleding die gekocht wordt op het gebied van functionaliteit, comfort en trendgevoeligheid?
2. Welke wensen stelt de doelgroep aan de distributie van de te kopen aangepaste kleding?
3. Hoe levert aangepaste kleding bij de doelgroep een bijdrage aan verhoging van de identiteit?
4. Is er verschil in behoefte aan aangepaste kleding voor de doelgroep die zelfstandig woont en die welke binnen een instelling woont?
5. Wat voor bedrag wil men betalen voor een aangepast kledingstuk?
6. Wat is het besteedbaar inkomen van de doelgroep?

Drie groepen, elke groep bestaande uit drie vrouwen die behoren tot de doelgroep, hebben meegewerkt aan een kwalitatief behoefteonderzoek. Hiermee wordt op de deelvragen 1 t/m 5 (zie hierboven) antwoord gegeven. Deelvraag 6 is door kwantitatief onderzoek verkregen.
Deelvraag 1. De wensen op het gebied van functionaliteit, comfort en trendgevoeligheid zijn strikt. Afwijkende sluitingen of openingen voor meer functionaliteit liever niet of het moet in het modebeeld passen. Ook zijn er eisen aan de kwaliteit zoals de sterkte van de stof. Wat comfort betreft wil men soepele, rekbare stof en een pasvorm die rekening houdt met hun lichamelijke handicap. Trendgevoeligheid speelt in die zin een rol dat men een modieuze en nette uitstraling wil.
Deelvraag 2. Voor de distributie kiezen de respondenten unaniem voor een mobiel kledingatelier dat op locatie komt. Ze willen het ook zien als entertainment. Internet is geen middel waar de respondenten gebruik van maken.
Deelvraag3. Kleding is een bevestiging van de identiteit; men wil er leuk en verzorgd uitzien. Erbij willen horen met de uitstraling van de reguliere kleding is belangrijk. Louter functionaliteit is niet wenselijk.
Deelvraag 4. Het antwoord op de vraag of er een verschil is in de behoefte aan aangepaste kleding voor vrouwen die zelfstandig wonen of binnen een instelling, is het antwoord 'nee'. De wensen zijn alleen gekoppeld aan de handicap.
Deelvraag 5. Vier van de negen respondenten weet niet hoeveel geld zij uitgeven voor een kledingstuk, omdat de begeleiding altijd afrekent. Vijf respondenten geven aan dat men bereid is voor een gemiddelde trui tussen de 30 en 55 euro te betalen, voor een broek tussen de 30 en 80 euro en voor een jas tussen de 50 en 105 euro. Deze getallen zijn een richtlijn voor Fashion Uniek om in het middensegment te blijven met de prijs voor de aangepaste kleding.
Deelvraag 6. Voor het besteedbaar inkomen zijn de gegevens ontleend aan de resultaten van het deskresearch van de Gemiva-SVG Groep. Er is daarin een onderscheid gemaakt tussen intramuraal en extramuraal wonen. Na aftrek van zorg, - en woonlasten houdt de beoogde doelgroep respectievelijk 409 en 277 euro per maand over waar echter nog behalve kleding ook ontspanning, (sociaal) vervoer en alle extra’s van betaald worden. De kosten voor sociaal vervoer kunnen oplopen als men hiervan afhankelijk is voor een werkplek.

Fashion Uniek heeft de marketingstrategie afgestemd op de behoefte van de doelgroep en zal volgend jaar haar eerste kledingcollectie met slimme aanpassingen op de markt brengen. De nadruk ligt op de trendy uitstraling en een hoog comfortgehalte. Zij zal zich fysiek vestigen met de productie en de verkoop op het terrein van Swetterhage, onderdeel van de Gemiva-SVG Groep. Fashion Uniek is commercieel en financieel onafhankelijk. Zij zal samenwerken met ‘Dagbesteding Uniek' en 'Naaikamer Uniek'. Deze laatst twee zijn een onderdeel van de Gemiva-SVG Groep. Met elkaar vormen zij Kledingatelier Uniek. Dagbesteding Uniek met de inzet van cliënten zorgt voor een belangrijk en sociaal maatschappelijke element binnen het atelier. Naast het fysieke verkooppunt van de kleding binnen het atelier zal Fashion Uniek met de collectie naar de woon,- werkplekken van de doelgroep toegaan. Vanuit de omgevingsanalyse blijkt dat internetshoppen de toekomst is. Gezien de immobiliteit van de doelgroep biedt dit mogelijkheden. De respondenten geven echter aan dat zij online niet actief zijn. Nader onderzoek zal uit moeten wijzen of er potentie zit in het actief maken van een webshop zinnig is voor de doelgroep.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingManagement in de Zorg
AfdelingFaculteit M&B
PartnerFashion Uniek
Datum2016-08-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk