De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de klantloyaliteit van Bedrijf X

Rechten:

Een onderzoek naar de klantloyaliteit van Bedrijf X

Rechten:

Samenvatting

In deze afstudeerscriptie doet opdrachtnemer Annabel Menken onderzoek naar de klantloyaliteit van de eindafnemers van Bedrijf X. De probleemstelling van het onderzoek luidt: ‘’Hoe kan Bedrijf X haar eindafnemers aan zich binden zodat zij loyaal worden en/of blijven aan de organisatie?’’
Bedrijf X voorziet dagelijks 50.000 mensen van een gezonde en smakelijke maaltijd in verschillende sectoren: zorgorganisaties, ziekenhuizen, kinderopvang, thuismaaltijden, horeca en catering (Bedrijf X, z.d.). Deze maaltijden worden direct geleverd aan de eindafnemers of via groothandels. Onder eindafnemers wordt verstaan: diegenen die voor bijvoorbeeld patiënten, cliënten of kinderen de maaltijden van Bedrijf X bestelt. Zij zijn de uiteindelijke klant die de producten afnemen, vandaar de term eindafnemers.
Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken welke factoren er van invloed zijn om de loyaliteit onder de eindafnemers te verhogen. De doelstelling van het onderzoek luidt dan ook: ‘’Inzicht verkrijgen in de mate van loyaliteit van de doelgroep, teneinde een communicatieadvies te geven aan Bedrijf X hoe zij de doelgroep aan zich kan binden.’’
De theoretische onderbouwing bestaat uit vier theorieën: Customer satisfaction, Customer Loyalty, The Four Cs of Customer loyalty en From prisoners to apostles. De theorie Customer Loyalty van Jones en Sasser (1995) is het meest relevant voor dit onderzoek en ‘The Apostle Model’ vormt het conceptuele model. Aan de hand van het conceptuele model zijn drie hypothesen opgesteld. Deze scriptie onderzoekt met behulp van het conceptuele model drie deelvragen aan de hand van twaalf semigestructureerde face-to-face interviews. De doelgroep is geselecteerd aan de hand van meerdere criteria.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
Datum2018-08-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk