De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ontslag goed geregeld

Ontslag van patiënten van het Moeder & Kind centrum, ziekenhuis Bronovo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het ontslag goed geregeld

Ontslag van patiënten van het Moeder & Kind centrum, ziekenhuis Bronovo

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De reden van het onderzoek naar het ontslag van het Moeder en Kind centrum, ziekenhuis Bronovo, is enerzijds de constatering vanuit patiënttevredenheid enquêtes van ziekenhuis Bronovo waarin het ontslag onder de norm scoort.
Anderzijds geven de externe partijen, informeel, aan dat het ontslag van patiënten niet altijd naar tevredenheid verloopt. Het management wil de samenwerking verbeteren tussen het Moeder en Kind centrum en de externe partijen. Het Moeder en Kind centrum bestaat uit de kraamafdeling, verloskamers en kinderafdeling.

De volgende vraag staat in dit onderzoek centraal: Op welke manier kan het ontslag van een patiënt verbeterd worden binnen het Moeder en Kind centrum, waarbij niet alleen de patiënttevredenheid verbetert, maar ook de tevredenheid van de externe partijen, te weten de verloskundigen, huisartsen, kraamzorgbureaus en consultatiebureau?

Er is kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Het kwantitatieve onderzoek bestaat uit enquêtes onder zowel kraamvrouwen van de kraamafdeling en verloskamers, als patiënten van de kinderafdeling. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit interviews en groepsdiscussies met de externe partijen.

Het onderzoek naar het ontslag heeft geleid tot inzicht in verbeterpunten om de patiënttevredenheid en de tevredenheid van de externe partijen te verhogen.

Uit het kwantitatieve onderzoek komt naar voren dat kraamvrouwen en patiënten van de kinderafdeling tijdig op de hoogte worden gesteld van het ontslag. Echter hierbij is het tijdstip van ontslag niet altijd duidelijk. In het ontslaggesprek, van patiënten van de kinderafdeling, wordt aangegeven dat er te weinig aandacht besteed wordt aan mogelijke complicaties. Kraamvrouwen missen voorlichting over voeding voor het kind. Uit het onderzoek is gebleken dat er vanuit de kraamvrouwen en patiënten van de kinderafdeling behoefte is aan telefonisch contact na het ontslag.
Uit het kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat de informatie over het ontslag tussen de externe partijen en het Moeder en Kind Centrum verbeterd kan worden. In de schriftelijke informatie zoals het partusverslag missen de externe partijen het voeding- en medicatiebeleid. Indien een patiënt naar huis gaat wil de verloskundige zowel schriftelijk als mondeling volledig geïnformeerd worden. Indien er bijzonderheden zijn wil ook het kraamzorgbureau en consultatiebureau telefonisch ingelicht worden. De informatie over voeding die bij ontslag van het Moeder en Kind centrum wordt gegeven is niet voldoende afgestemd op de informatie die externe partijen geven. Tevens worden verloskundigen, kraamzorgbureaus en consultatiebureau niet op de hoogte gesteld van het ontslag van een patiënt van de kinderafdeling.

Er zijn een aantal belangrijke aanbevelingen die vanuit het onderzoek gedaan kunnen worden.
• Het tijdstip van ontslag moet gecommuniceerd worden naar de kraamvrouw en patiënt van de kinderafdeling.
• Het ontslaggesprek wordt over meerdere informatiemomenten verspreid in plaats van één ontslaggesprek.
• De externe partijen ontvangen complete ontslaginformatie waarbij het medicatie en voedingsbeleid is vermeld.
• Alle externe partijen worden zowel schriftelijk, en een aantal externe partijen ook mondeling, op de hoogte gesteld van het ontslag van een patiënt.
• Met patiënten wordt telefonisch contact opgenomen indien zij geen intensieve nazorg meer krijgen van de kraamzorg of verloskundige na het ontslag.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingManagement in de Zorg
AfdelingFaculteit M&B
Datum2013-05-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk