De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De positionering van Move Media

Rechten:

De positionering van Move Media

Rechten:

Samenvatting

Communicatiestudent Frank Sars uit Hoofddorp heeft onderzoek gedaan in opdracht van Move Media BV, een nieuwe uitgeverij van diverse digitale publicaties. Het bedrijf gaat mee in de digitalisatietrend van de afgelopen jaren. De producten die Move Media aanbiedt zijn uitermate geschikt om onder andere volledig interactieve digitale bedrijfsbladen te maken op een manier die op de Nederlandse markt nog nauwelijks tot niet voorkomt. Twee van de oprichters van Move Media, Karianne Hoekstra en Paul Zeebregts, hebben de student van Hogeschool Leiden benaderd om uit te zoeken hoe zij deze nieuwe uitgeverij het beste kunnen positioneren. De probleemstelling van het onderzoek naar deze positionering luidt:
Hoe kan Move Media voor potentiële klanten een unieke positie in de Nederlandse bedrijfsbladenmarkt innemen ten opzichte van de concurrentie?
De theorie die het meest geschikt is geacht om deze vraag te beantwoorden, is het 3C-model van Kenichi Ohmae. Deze theorie gaat uit van drie kernfactoren waar rekening mee moet worden gehouden bij een positioneringsvraagstuk, de 3 C’s: Customers (wie zijn precies de klanten en wat zijn hun behoeften?), Corporation (wat is het bedrijf precies en wat maakt het speciaal?) en Competitors (wie zijn de concurrenten?). Uit deze drie onderdelen zijn ook de drie deelvragen en de drie hypothesen voortgevloeid.
Hier is vervolgens praktijkonderzoek naar gedaan. Door middel van deskresearch is de Nederlandse bedrijfsbladenmarkt in kaart gebracht, en daarmee de concurrentie. Daarnaast is er gebruik gemaakt van twee vormen van kwalitatief onderzoek om de andere twee C’s in te vullen. Om de klantbehoeften te achterhalen zijn zeven potentiële klanten één-op-één geïnterviewd. Om de kerncompetenties en –waarden van Move Media te achterhalen is er een waardensessie gehouden met de vier oprichters van de uitgeverij.
Uit de resultaten viel op te maken dat alle drie de hypothesen kunnen worden aangenomen. De kernwaarden die Move Media bij zich draagt zijn: maatwerk, flexibiliteit, ervaring en vooruitstrevendheid. De potentiële klanten waren enthousiast over de mogelijkheden die de producten van Move Media hun organisaties kunnen bieden. Er bleek echter wel dat de kennis over de mogelijkheden, de vraag of de return on investment het waard is en vooral de kosten zaken zijn die ze nog enigszins tegenhouden. Wat een concurrentievoordeel is voor Move Media, is dat er op de Nederlandse bedrijfsbladenmarkt weinig tot geen bedrijven zijn die hetzelfde doen. De voornaamste concurrenten zijn vooral bureaus die ook nog met gedrukte media werken. Geconcludeerd kan worden dat Move Media een onderscheidende plek in de Nederlandse bedrijfsbladenmarkt kan innemen wanneer het de kernwaarden afstemt op de klantbehoeften en gebruik maakt van de technologische voorsprong die het heeft op de concurrenten binnen de markt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnersMove Media
Datum2016-07-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk