De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

The Story of Us

Bachelorscriptie in het kader van de opleiding Communicatie aan de Hogeschool Leiden

Rechten:

The Story of Us

Bachelorscriptie in het kader van de opleiding Communicatie aan de Hogeschool Leiden

Rechten:

Samenvatting

De opdrachtnemer, communicatiestudent Laura van der Vet, heeft onderzoek gedaan naar de
identiteit en het imago van de opdrachtgever, de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. De
probleemstelling voor dit onderzoek was: hoe kan de Universiteitsbibliotheek Nijmegen de corporate
identity mix op een dusdanige wijze inzetten dat haar identiteit als digitale bibliotheek overkomt op
de klant?
Naast deskresearch is er kwalitatief onderzoek gedaan aan de hand van semi-gestructureerde
interviews met de doelgroep van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen; haar klanten, bestaande uit
studenten, docenten en wetenschappers. Daarnaast is er gesproken met medewerkers van de
Universiteitsbibliotheek Nijmegen zelf.
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat van de drie elementen
van de corporate identity mix; gedrag, communicatie en symboliek (Van Riel & Balmer, 1997), er
twee niet overeenkwamen met de identiteit van de Universiteitsbibliotheek. Dit zijn gedrag en
communicatie. Om deze twee onderdelen van de corporate communicatiemix aan te laten sluiten bij
de identiteit van de bibliotheek wordt gebruik gemaakt van storytellingtechnieken. De
opdrachtnemer adviseert om een digitale bibliothecaris te ontwikkelen om de corporate story uit te
kunnen dragen via diverse online en offline communicatiekanalen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Leiden
OpleidingCommunicatie
AfdelingFaculteit M&B
PartnersUniversiteitsbibliotheek Nijmegen
Datum2016-11-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk